Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Сафранов Т.А., Шаніна Т.П., Панченко Т.І. Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні
 3. О.В. Глушков Аналіз і прогноз динаміки забруднення гідроекологічних систем , засновані на методах квантової геометрії та теорії хаосу: нова загальна техніка
 4. М.А. Берлінський Стан донних відкладень Чорноморського шельфу
 5. Н.В. Цуркан Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності
 6. О.Ю. Хецеліус Прогнозування еволюційної динаміки хаотичних систем на основі методів нелінійного аналізу і нейронних мереж: застосування до динаміки забруднення гідроекологічних систем
 7. Ю.Я. Бунякова Динаміка хімічного забруднення лісових вододілів: нові дані по кореляційній розмірності і елементам хаосу в часових рядах
 8. Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Л.М. Гурська, С.О. Зубкович До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України
 9. О.В. Глушков, A. А. Cвинаренко, C.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В.Буяджи, В.Ф.Мансарлійський Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії
 10. Є.А. Галич, Б.А. Бондаренко Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого Океану
 11. Божко Л.Ю., Друмов Д.В. Погодні умови і розвиток лугового метелика
 12. Л.В. Недострелова Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів
 13. Гопченко Є. Д., Гарькавенко Є. О. Обгрунтування науково-методичної бази для визначення тривалості схилового припливу
 14. М.Г. Сербов, А.А. Свинаренко, О.Ю. Хецеліус, Г.К. Балан Аналіз фрактальних структур у хаотичних процесах: часові ряди добових витрат для річки Дунай і екстремальні гідрологічні явища
 15. О.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, М.Г. Сербов, Ю.Я. Бунякова, А.К. Балан, Б.Б. Буяджи Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: уточнені дані щодо забруднення вододілів річок малих Карпат
 16. М.Є. Романчук, О.С. Лященко Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені – м. Вилкове
 17. Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р. Південний Буг в сучасних кліматичних умовах
 18. Є. Д. Гопченко, І. О. Грушковська Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець
 19. М.Є.Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник Оцінка якості води р. Дністер-Водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки
 20. Н.Д. Отченаш Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману
 21. Ю. С. Тучковенко, Ю. І. Богатова, О. А. Тучковенко Гідрохімічний режим Тилігульського лиману в сучасний період
 22. АдобовськийВ.В., Краснодембський Е. Б. Гідрометеорологічні умови в прибережній зоні Одеського регіону в 2013-2014 рр.
 23. О.В. Глушков Операторна теорія збурень – новий метод опису Штарковських резонансів
 24. О.Ю. Хецеліус Електрослабка взаємодія у кінцевих фермі-системах і ефект незбереження парності
 25. Ю.О. Кругляк, Л.С. Кострицька Узагальнена модель електронного транспорту і перенесення тепла в мікро- і наноелектроніці
 26. О.І. Герасимов, М.М. Худинцев Побудови Вороного та класична теорія моментів у застосуванні до параметризації структури гранульованих матеріалів
 27. В.О. Ільїна, В.В. Костик, Ю.Г. Чернякова Гідродинамічні характеристики газорідинних систем, що утворюються при диспергуванні повітря за допомогою скляного фільтру Шотта №4
 28. Ю.О. Кругляк, Л.В. Ременяк Роль електростатики і контактів в концепції наноелектроніки “знизу – вгору”
 29. О.Ю. Хецеліус, І.М. Серга, Д.Є. Сухарев, А.М. Шахман Спектроскопія піонних атомів та ефекти сильної піон-нуклонної взаємодії
 30. Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская Метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. 2. Модельні транспортні задачі
 31. Ю.Г. Чернякова, Л.А. Вітавецька, П.Г. Башкарьов, Дубровська Ю.B. Про обчислювання матричних елементів оператора взаємодії для трьохквазичастичних атомних станів у рамках релятивістської теорії збурення
 32. А.В. Ігнатенко, Т.О. Флорко, Т.Б. Ткач, Т.А. Кулаклі Узагальнене наближення квантового дефекту в релятивістській теорії збурень для рідбергівських систем
 33. А.А. Свинаренко, О.В. Глушков, Г.В. Ігнатенко, В.В. Буяджи, А.В. Смірнов Релятивістський метод опису складних автоіонізаціоних резонансів в атомних спектрах: огляд методу і нові спектральні дані
 34. В.Б. Рольщиков, Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна Розробка геоінформаційної системи “Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області”
 35. Д.І. Вельміскін, І.В. Бучинська, К.С. Муркіна Розробка алгоритмів цифрової обробки сигналів радіозонду в системах аерологічного зондування нового покоління
 36. Лоєва І.Д., Степаненко С.М., Владимирова О.Г., Сафранов Т.А. До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському Державному Екологічному Університеті

Статті

Автори: Сафранов Т.А., Шаніна Т.П., Панченко Т.І.
Сторінки: 6-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.В. Глушков
Сторінки: 12-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.А. Берлінський
Сторінки: 18-22
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.В. Цуркан
Сторінки: 23-29
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Ю. Хецеліус
Сторінки: 30-35
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.Я. Бунякова
Сторінки: 36-40
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Л.М. Гурська, С.О. Зубкович
Сторінки: 41-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.В. Глушков, A. А. Cвинаренко, C.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В.Буяджи, В.Ф.Мансарлійський
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.А. Галич, Б.А. Бондаренко
Сторінки: 55-62
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Друмов Д.В.
Сторінки: 63-68
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Л.В. Недострелова
Сторінки: 69-75
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є. Д., Гарькавенко Є. О.
Сторінки: 76-82
анотація завантажити переглянути
Автори: М.Г. Сербов, А.А. Свинаренко, О.Ю. Хецеліус, Г.К. Балан
Сторінки: 83-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, М.Г. Сербов, Ю.Я. Бунякова, А.К. Балан, Б.Б. Буяджи
Сторінки: 88-94
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.Є. Романчук, О.С. Лященко
Сторінки: 95-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова
Сторінки: 100-106
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є. Д. Гопченко, І. О. Грушковська
Сторінки: 107-113
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.Є.Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник
Сторінки: 114-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.Д. Отченаш
Сторінки: 120-125
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю. С. Тучковенко, Ю. І. Богатова, О. А. Тучковенко
Сторінки: 126-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: АдобовськийВ.В., Краснодембський Е. Б.
Сторінки: 134-141
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.В. Глушков
Сторінки: 142-147
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Ю. Хецеліус
Сторінки: 148-154
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.О. Кругляк, Л.С. Кострицька
Сторінки: 155-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.І. Герасимов, М.М. Худинцев
Сторінки: 170-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.О. Ільїна, В.В. Костик, Ю.Г. Чернякова
Сторінки:
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.О. Кругляк, Л.В. Ременяк
Сторінки: 182-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Ю. Хецеліус, І.М. Серга, Д.Є. Сухарев, А.М. Шахман
Сторінки: 195-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.А. Кругляк, Т.В. Крыжановская
Сторінки: 201-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.Г. Чернякова, Л.А. Вітавецька, П.Г. Башкарьов, Дубровська Ю.B.
Сторінки: 210-215
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: А.В. Ігнатенко, Т.О. Флорко, Т.Б. Ткач, Т.А. Кулаклі
Сторінки: 216-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: А.А. Свинаренко, О.В. Глушков, Г.В. Ігнатенко, В.В. Буяджи, А.В. Смірнов
Сторінки: 224-229
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.Б. Рольщиков, Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна
Сторінки: 230-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Д.І. Вельміскін, І.В. Бучинська, К.С. Муркіна
Сторінки: 237-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лоєва І.Д., Степаненко С.М., Владимирова О.Г., Сафранов Т.А.
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути