Баланс кутового моменту Землі, низькочастотні атмосферні процеси та радіохвильоводи: застосування удосконаленої нестаціонарної теорії

Автори: О.В. Глушков, A. А. Cвинаренко, C.В. Амбросов, Ю.Я. Бунякова, В.В.Буяджи, В.Ф.Мансарлійський

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 49-54

Анотація

Ми представляємо елементи нової вдосконаленої нестаціонарної теорії глобальних механізмів в низькочастотних атмосферних процесах, балансу кутового моменту Землі, ефектів телеконнекціі і ат-мосферних радіохвилеводів. Теорія реалізована та імплементована в мікросистемну технологію “GeoMath” і орієнтована на відкриття і тестування нових предикторів для довгострокового і наддовга-термінового прогнозування низькочастотних атмосферних процесів. ПК експерименти продемонстру-вали ефективність нового нестаціонарної теорії в моделюванні балансу кутового моменту, атмосферного влагооборота у зв’язку з генезисом тропосферних радіохвилеводів і наступністю форм атмосферної циркуляції (телеконнекція, генезис фронтів) і подальшою розробкою нових практичних сенсорів довгострокового прогнозування і моделювання низькочастотних атмосферних процесів. Встановлено зв’язок тропосферного радіохвилеводу з атмосферним вологозворотом і відповідно з формою атмос-ферної циркуляції через положення фронтальних розділів (атмосферних фронтів як основних накопи-чувачів вологи). Атмосферний вологозворот пов’язаний з таким типово низькочастотним процесом як виконання балансу кутового моменту; останній враховує порушення балансу обертання атмосфери разом із Землею, яке може бути при розвитку меридіональних процесів із здійсненням перенесення маси повітря і пару між тропічними широтами (з великої лінійної швидкістю) і повітряними масами приполярних широт (процес повільної телеконекціі).

Теги: атмосферні радіохвильоводи; баланс кутового моменту Землі; низькочастотні атмосферні процеси

Список літератури

 1. Glushkov A.V. R spectrum in planetary atmosphere system, “cosmic plasma – ga-lactic cosmic rays”. Ukr. gìdrometeorol. ž. – Ukranian hydrome-teorological journal, 2013, no. 12, pp.25-30.
 2. Glushkov A.V., Ambrosov S.V., Bunyakova Yu.Ya., Mansarliysky V.F. Modelling balance of the earth angle moment, atmos-pheric processes and radiowaveguides: Advanced non-stationary theory. Ukr. gìdrometeorol. ž. – Ukranian hydrometeorological journal, 2014, no.15, pp.59-64.
 3. Glushkov A.V., Khokhlov V.N., Bunyakova Yu.Ya., Prepelitsa G.P., Svinarenko A.A., Tsenenko I.A. Sensing the nonlin-ear interaction between global teleconnection patterns: micros technology “Geomath”. Sensor Electr. and Microsyst. Techn., 2006, vol.3, no. 1, pp.64-70.
 4. Ambrosov S.V., Serga E.N., Mansarliysky V.F., Kol’tsova N.Yu.
  The balance of the angular momentum of the Earth and atmos-pheric Radio waveguides: Elements of non-stationary theory. Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv. – Bulletin of Odessa state environ-mental university , 2012, vol.14, pp.234-239.
 5.  Glushkov A.V., Khokhlov V.N., Tsenenko I.A. Atmospheric  teleconnection patterns and eddy kinetic energy content: wavelet analysis. Nonlinear Processes in Geophysics, 2004, vol.11, pp.285-293.
 6. Glushkov A.V., Loboda N.S., Khokhlov V.N., Lovett L. Using non-decimated wavelet decomposition to analyze time variations of North Atlantic Oscillation, eddy kinetic energy, and Ukrainian precipitation. Journal of Hydrology. The Netherlands: Elsevier, 2006, vol.322, no.1-4, pp.14-24.
 7.  Glushkov A.V., Svinarenko A.A., Buyadzhi V.V., Zaichko P.A.,
  Ternovsky V.B. Adv.in Neural Networks, Fuzzy Systems and Ar-tificial Intelligence, Series: Recent Adv. in Computer Engineer-ing. Gdansk: WSEAS, 2014, vol.21, pp.143-150.(Ed.: J. Balicki)
 8.  Mansarliysky V.F. Multifractal modeling characteristics of temporal indexes of the North-Atlantic, Southen oscillations, and vortex kinetical energy in the middle and tropic latitudes. Ukr. gìdrometeorol. ž. – Ukranian hydrometeorological journal, 2012, no.10, pp.171-175.
Завантажити повний текст (PDF)