Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Оптимізація рекреаційного навантаження на природні території, що підлягають особливій охороні
 3. Бєляєва І.В., Радіонова Л.П., Орлова С.А. Проблеми прогнозування концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
 4. Коріневська В.Ю. Аналіз екологічних аспектів розвитку міських систем
 5. Тонконога І.В. Формування системи критеріїв оцінки стану екологічної безпеки приморських міст
 6. Губанова О.Р. SWOT-аналіз системи поводження з муніципальними відходами
 7. Павленко О.П., Нумер Ахмад Стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі
 8. Ковальов В.Г., Туркмани Мілад, Рекіш А.О. Економічні особливості розвитку природоохоронної діяльності в умовах ринкової економіки
 9. Ковальова Н.Г., Головіна О.І. Теоретичні підходи до формування контролінгу як компоненту управління морським природокористуванням
 10. Многодєтна О.А. Роль ціни в умовах розвитку малого та середнього бізнесу
 11. Смірнова К.В. Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції: перспективи розвитку та використання
 12. Легкий А.О. Оподаткування в агропромисловому комплексi України
 13. Попова М.О. Проблеми моделювання економіко-екологічних систем в умовах невизначеності
 14. Шершньова С.Є. Аналіз підприємницьких процесів у секторі малого бізнесу як функція податкової адміністрації
 15. Польовий А.М. Математичне моделювання вегетативного та репродуктивного розвитку сільськогосподарських культур
 16. Іванов С.В., Паламарчук Ю.О. Діагноз та розрахунок опадів в поза тропічних широтах в моделі ММ5
 17. Івус Г.П., Грушевський О.М., Єшану О.Є. Тривимірна структура повітряних потоків в області α- мезомасштабних бароклінних зон – експериментальні дослідження руху і його моделювання методом дискретних вихорів
 18. Наумов М.М. Морфогенез рослин і процеси біологічного часу
 19. Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Федик І.З. Агрометеорологічні умови формування врожаю картоплі у Львівській області
 20. Данова Т.Є. Радіолокаційні характеристики нічних гроз в Причорномор’ї
 21. Лобода Н.С., Довженко Н.Д. Моделювання побутового стоку при наявності водокористування за рахунок місцевих водних ресурсів з використанням нейронних межей
 22. Іваненко О.Г., Катинська І.В. Розрахунок винесення нафтопродуктів поверхневим стоком річки Латориці
 23. Мельник С.В. Прогнозування стоку р. Стрий на основі гармонійного аналізу часових рядів
 24. Лобода Н.С., Коробчінська А.О., Рудник А.О. Коливання річного стоку в басейні р. Дніпро у зв’язку із змінами клімату
 25. Лобода Н.С., Сіренко А.М. Використання дискримінантної функції в короткострокових прогнозах появи плавучого льоду (на прикладі річки Дністер на ділянці м.Могильов – Подільський – м.Сороки)
 26. Лобода Н.С., Бабаєва О.В. Районування за синхронністю коливань річного стоку в басейні р. Сіверський Донець (Україна)
 27. Михайлов В.І., П’ятакова В.Ф., Монюшко М.М. Оцінювання забруднювальних речовин, які надходять зі стоком Дунаю на екосистему північно-західної частини Чорного моря
 28. Коморін В.М., Попов Ю.І., Український В.В. Оцінка мінливості гідродинамічних характеристик північно-західного шельфу Чорного моря
 29. Казаков О.Л., Сахненко О.І. Оцінка впливу ефектів хвилювання на формування термодинамічної структури верхнього перемішаного шару океану на протязі року
 30. Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Міщенко О.В. Модифікований метод рівнянь руху в розрахунках квантових систем
 31. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним прямокутовим імпульсом
 32. Глушков О.В., Лобода Н.С., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Бунякова Ю.Г. Хаос у часових рядах концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері: Коротко терміновий прогноз
 33. Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Лобода А.В., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В. Релятивістський розрахунок енергетичних параметрів двоатомних дімерів на основі формально точної квазічастинкової теорії збурень
 34. Ігнатенко А.В., Ігнатенко В.М., Середенко С.С., Гура В.I. Динамічний хаос у високозбуджених станах рідбергових атомів у зовнішньому полі на прикладі Rb і теорема Колмогорова-Арнольда-Мозера

Статті

Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бєляєва І.В., Радіонова Л.П., Орлова С.А.
Сторінки: 13-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 18-25
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тонконога І.В.
Сторінки: 26-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Губанова О.Р.
Сторінки: 37-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П., Нумер Ахмад
Сторінки: 42-49
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальов В.Г., Туркмани Мілад, Рекіш А.О.
Сторінки: 50-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальова Н.Г., Головіна О.І.
Сторінки: 55-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодєтна О.А.
Сторінки: 64-69
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 70-75
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Легкий А.О.
Сторінки: 76-80
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Попова М.О.
Сторінки: 81-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шершньова С.Є.
Сторінки: 86-90
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 91-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Паламарчук Ю.О.
Сторінки: 100-111
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Грушевський О.М., Єшану О.Є.
Сторінки: 112-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 122-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Федик І.З.
Сторінки: 131-136
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Є.
Сторінки: 137-141
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Довженко Н.Д.
Сторінки: 142-149
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваненко О.Г., Катинська І.В.
Сторінки: 150-154
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В.
Сторінки: 155-162
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Коробчінська А.О., Рудник А.О.
Сторінки: 163-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Сіренко А.М.
Сторінки: 168-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Бабаєва О.В.
Сторінки: 175-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Михайлов В.І., П’ятакова В.Ф., Монюшко М.М.
Сторінки: 181-187
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коморін В.М., Попов Ю.І., Український В.В.
Сторінки: 188-201
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Сахненко О.І.
Сторінки: 202-213
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Міщенко О.В.
Сторінки: 214-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В.
Сторінки: 220-224
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Лобода Н.С., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Бунякова Ю.Г.
Сторінки: 225-235
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Лобода А.В., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В.
Сторінки: 236-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко А.В., Ігнатенко В.М., Середенко С.С., Гура В.I.
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути