Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Сербов М.Г. Багатофакторний системний стохастичний підхід до моделювання динаміки системи ”фітопланктон-зоопланктон-риба”
 3. Андріанов А.М., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Недоступ О.В., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П. Про забруднення об’єктів морського середовища в портах північного Причорномор’я
 4. Соколов Ю.Н., Плотницький Л.А., Стрюк Т.Ю., Дьяков О.А. Використання біоплато для зменшення біогенного забруднення водойм та водотоків
 5. Юрасов С.М., Кузьмина В.А. Рекомендації по розрахунку ГДС групи неконсервативних забруднювальних речовин з ефектом спільної дії
 6. Костік В.В., Андріанов А.М. Флотаційна очистка гальваностоків від цинку із застосуванням карбоксилвмісних збирачів
 7. Киндюк Б.В., Киндюк К. Охорона природи і публічно-правові договори в лісовій галузі
 8. Волошина А.Г. Екологічні аспекти проблеми суднових баластних вод
 9. Соляникова Е.П. Исследование временных рядов концентраций загрязняющих веществ (сульфатов) в водных бассейнах Малых Карпат
 10. Розмарина А.Л. Проблеми розвитку екологічного страхування
 11. Кібкало В.В. Деякі аспекти реформування системи оподаткування природоохоронної діяльності в Україні
 12. Польовий А.М. Моделювання дифузійного опору на шляху молекул СО2 у зелений листок
 13. Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан С.Н. Вимірювання швидкості і напрямку обертання циклонічного вихору за допомогою метеорологічної радіолокаційної станції з антеною кругової поляризації
 14. Наумов М.М. Цілісна залежність біологічного часу від фотосинтезу і дихання рослин
 15. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Оцінка агрокліматичних умов формування продуктивності овочевих культур в Україні
 16. Свидерська С.М. Моделювання впливу агрометеорологічних умов на формування продуктивності картоплі та розвиток популяції колорадського жука в Поліссі
 17. Кирнасівська Н.В. Агрокліматична оцінка загальної біологічної продуктивності клімату на території центральної України для вирощування кукурудзи
 18. Вельміськін Д.І. Модель розвитку складної радіометеорологічної системи на всіх етапах використання
 19. Грушевський О.М., Пшеничний В.Н. Потенціал вологовмісту підстильної поверхні як механізм формування мезомасштабних атмосферних процесів над північним Причорномор’ям
 20. Казаков О.Л., Іванова О.В., Сахненко О.І. Модель взаємодіючих граничних шарів атмосфери та океану
 21. Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В. Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять
 22. Лобода Н.С., Отченаш Н.Д. Вплив водоспоживання води населенням на стан водних ресурсів України в умовах змін глобального клімату
 23. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад Узагальнення характеристик розрахункових шарів стоку весняного водопілля річок Подільської височини
 24. Глушков О.В., Сербов М.Г., Балан А.К., Лукаш Т.В. Багатофакторний системний та мультифрактальний підходи у моделюванні річного стоку (р. Дунай)
 25. Колісник А.В., Юрасов С.М. Вдосконалення методики комплексної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями
 26. Суховій В.Ф., Рубан І.Г. Структура Антарктичної Кругової течії у протоці Дрейка, та її міжрічна мінливість
 27. Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Савін П.Т. Гідрологічний режим і сучасний стан нафтового забруднення моря у берегів Одеси
 28. Ілюшин В.Я. Гідравлічна модель процесу наганяння в гирловій області річки
 29. Глушков О.В., Кругляк Ю.О. Квазічастинковий енергетичний функціонал при скінчених температурах і динаміка ефективного бозе-конденсату: Теорія і додатки
 30. Хецеліус О.Ю. Нова чисельна апроксимація поправки на поляризацію вакууму полем ядра
 31. Дубровська Ю.В. Новий чисельний підхід до розрахунку функції Фермі
 32. Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Ігнатенко Г.В., Міщенко О.В., Мудра Н.В., Сєрга Е.М. Узагальнена консервативна різницева схема для задачі поширення лазерного імпульсу у нелінійному середовищі
 33. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Перелигіна Т.Б. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним зашумленим імпульсом

Статті

Автори: Сербов М.Г.
Сторінки: 7-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Андріанов А.М., Ковальчук Т.М., Маліновський Є.К., Недоступ О.В., Безлуцька І.В., Чеботарська І.І., Антонович В.П.
Сторінки: 12-19
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соколов Ю.Н., Плотницький Л.А., Стрюк Т.Ю., Дьяков О.А.
Сторінки: 20-25
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.М., Кузьмина В.А.
Сторінки: 26-30
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костік В.В., Андріанов А.М.
Сторінки: 31-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Киндюк Б.В., Киндюк К.
Сторінки: 38-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Волошина А.Г.
Сторінки: 42-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соляникова Е.П.
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Розмарина А.Л.
Сторінки: 55-62
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кібкало В.В.
Сторінки: 63-68
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 69-76
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Корбан В.Х., Дегтярьова Л.М., Корбан С.Н.
Сторінки: 77-90
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 91-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Сторінки: 101-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 110-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кирнасівська Н.В.
Сторінки: 120-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вельміськін Д.І.
Сторінки: 133-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М., Пшеничний В.Н.
Сторінки: 140-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В., Сахненко О.І.
Сторінки: 147-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В.
Сторінки: 160-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Отченаш Н.Д.
Сторінки: 170-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Фараг Салем Бін Салім Фуад
Сторінки: 176-185
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Сербов М.Г., Балан А.К., Лукаш Т.В.
Сторінки: 186-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колісник А.В., Юрасов С.М.
Сторінки: 192-202
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.
Сторінки: 203-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А., Подпльотна Н.Ф., Савін П.Т.
Сторінки: 210-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 217-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Кругляк Ю.О.
Сторінки: 224-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 229-235
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дубровська Ю.В.
Сторінки: 236-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Ігнатенко Г.В., Міщенко О.В., Мудра Н.В., Сєрга Е.М.
Сторінки: 241-245
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Перелигіна Т.Б.
Сторінки: 246-249
анотація список літератури завантажити переглянути