Погодні умови і розвиток лугового метелика

Автори: Божко Л.Ю., Друмов Д.В.

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 63-68

Анотація

В роботі описуються дослідження впливу агрометеорологічних умов на розвиток популяції лугового метелика на території східних областей України. Установлено, що на збільшення популяцій метелика в поточному році найбільше впливають умови зволоження серпня та вересня минулого року.

Теги: агрометеорологічні умови; коефіцієнт зволоження; луговий метелик; опади; температура повітря

Список літератури

  1. Поляков И.Я. и др. Совершенствование методов прогноза распространения лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ним. – В кн.: Методы прогноза развития болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. М.: Колос, 1984, С. 5 – 59.
  2. Макарова Л.А. Агрометеорологические предикторы про-гноза размножения вредителей сельскохозяйственных культур / Л.А. Макарова, Г.М. Доронина. –Л.: Гидрометео-издат, 1988. – 212 с.
  3. Дружинина Г.С. Погода и прогноз размножения вредных насекомых/ Г.С. Дружинина, Л.А. Макарова.– Л. : Гидроме-теоиздат, 1972.
  4. Хомякова В.О. Причины размножения лугового мотылька / В.О. Хомякова // Защита растений. -М., №5, 1973.
  5. Уланова Е.С. Методы статистического анализа в агроме-теорологи / Е.С. Уланова, О.Д. Сиротенко – Л.: Гидромете-оиздат, 1978. – 197 с.
  6. Поляков И.Я. и др. Прогноз развития вредителей и болез-ней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л.: «Колос», 1984 – 315 с.
  7. Школьний Є.П. Методи обробки і аналізу гідрометеороло-гічної інформації / Є.П. Школьний. –Одеса: Вид. ТЕС, 2004.
  8. Поляков И.Я. Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ним. (Методи-ческие указания) / И.Я. Поляков, Г.М. Доронина, Л.А Ма-карова. – Л.: ВНИИЗР, 1987. – 39 с.
Завантажити повний текст (PDF)