Обгрунтування вибору регіональної кліматичної моделі для аналізу кліматичних змін та водних ресурсів в межах водозбору Куяльницького лиману

Автори: Н.Д. Отченаш

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 120-125

Анотація

Аналізуються регіональні кліматичні моделі А1В та А2 в межах водозбору Куяльницького лиману. Оцінка відповідності даних кліматичних сценаріїв виконувалася порівнянням відмінностей у сезонній динаміці температури та опадів спостережуваних метеорологічних даних і даних за сценаріями А1В та А2. Установлена перевага сценарію А1В для розрахунків стоку.

Теги: кліматична модель; модель «клімат–стік»; опади; сценарії; температура повітря

Список літератури

 1. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерно-морья: [монография] / Под ред. Ю.С. Тучковенко, Е.Д. Гопченко. – Одесса: ТЕС, 2012 – 224 с.
 2. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лима-ну: [колективна монографія] / Під ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи. – Одеса. ТЕС, 2014 –276 с.
 3. Лобода Н.С. Влияние изменений климата на водные ресурсы Украины (моделирование и прогнозы по данным климатичес-ких сценариев) // Глобальные и региональные изменения кли-мата: Монография (под ред. В.М. Шестопалова, В.Ф. Логинова, В.И. Осадчего и др.) – К.: Ніка-Центр, 2011. – С. 340-352.
 4. Лобода Н.С. Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, А.М. Сіренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. – Київ: Видавництво Київського на-ціонального університету, 2011. – Т.1 (22). – С. 51-59.
 5. Лобода Н.С. Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального поте-пління А1В) / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Украї-нський гідрометеорологічний журнал. – 2014. – Вип. 15. – С. 149-159
 6. Лобода Н.С. Оцінка водних ресурсів річок водозбору Тилі-гульського лиману в умовах змін глобального клімату за сце-нарієм М10 / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Водні ресурси та гід-роекологічний стан Тилігульського лиману: Монографія (Під ред. Ю.С. Тучковенка, Н.С. Лободи). – Одеса: ТЕС, 2014. – С. 112-128
 7. Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України: Монографія (Під ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового) – Одеса «Екологія», 2011 – 696 с.
 8. П’яте національне повідомлення України з питань зміни кліма-ту. – К: Мінприроди України, 2009. – 282 с.
 9. IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis – Summary for Policymakers. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Cli-mate Change. – Cambridge University Press, 2007. 996 p.
 10. Loboda N.S. The assessment of present and future Ukrainian water resources on meteorological evidence. Proceedings of The Second International Conference on Climate and Water. Espoo, Finland: Edita Ltd, Hesinki, 1998, vol.3, pp. 1486-1494.
 11. Pfeifer S. Modeling cold cloud processes with the regional climate model REMO. PhD Thesis. Hamburg: University of Hamburg, 2006. 120 p.
 12. Roeckner E., Arpe K., Bengtsson L., Cristoph M., Claussen M., Dumenil L., Esch M., Schlese U., Schulzweida U. The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and simu-lation of present-day climate. Hampurg: MPI fur Meteorologie, 1996 , report no.218, 90 p.
Завантажити повний текст (PDF)