Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м. Рені – м. Вилкове

Автори: М.Є. Романчук, О.С. Лященко

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 95-99

Анотація

В статті розглядається гідрологічний режим р. Дунай з 1960 по 2010 рр. по 3-х постах спостереження: м. Рені, м. Ізмаїл, м. Вилкове, аналізуються хронологічні зміни середніх річних витрат води та внутрішньо-річний розподіл стоку. З метою з’ясування характеру багаторічних коливань стоку побудовані різницево-інтегральні криві; розраховані за методом моментів коефіцієнти варіації Cv і співвідношення Cs / Cv та встановлені регіональні особливості гідрологічного режиму.

Теги: гідрологічний режим; модульні коефіцієнти; норма стоку; річний стік

Список літератури

  1. Михайлов В.Н. Гидрология дельты Дуная / В.Н. Михайлов. – М.:ГЕОС, 2004. – 448 с.
  2. Каганер М.С. Ресурсы поверхностных вод СССР. Украина и Молдoва. Выпуск 1. Западная Украина и Молдова. / Под ред. М.С. Каганера. – Т.6: – Л.: Гидрометиоиздат, 1967. – 492 с.
  3. Гопченко Е.Д. Гидрология с основами мелиорации / Е.Д. Гопченко, А.В. Гушля – Л.:Гидрометеоиздат,1988.-303 с.
  4. Рождественский А.В. Синоптические методы в гидрологии /А.В. Рождественский, А.И. Чеботарев – Л.: Гидрометеоиз-дат, 1974. – 424 с.
  5. Школьний Є.П, Обробка й аналіз гідрометеорологічної інформації: навч.посіб. / Є.П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова – Одеса. : ТЕС, 1999. – 600 с .
  6. Гопченко Є.Д. Гідрологічні розрахунки / Є.Д. Гопченко, Н.С. Лобода, В.А. Овчарук – Одеса. : ТЕС, 2014. – 483 с.
  7. Рождественский А.В. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик / А.В. Рождественский, А.Г. Лобанова – Л : Гидрометеоиздат, 1984. – 447 с.
  8. Соколовский Д.Л. Речной сток /Д.Л. Соколовский – Л. : Гидрометеоиздат, 1968.- 540 с.
Завантажити повний текст (PDF)