Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Коріневська В.Ю., Білоусова І.В., Шаніна Т.П. Оцінка емісії забруднювальних речовин в циклі посадка/зліт (на прикладі міжнародного аеропорту «Одеса»)
 3. Стрюк Т.Ю. Заростання озера Картал
 4. Колісник А.В. Оцінка якості вод річок Віницької області
 5. Сербов Н.Г. Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру
 6. Улибіна В.О. Муніципальне регулювання екологічної безпеки
 7. Тонконога І.В. Соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку Причорноморської зони України
 8. Жавнерчик О.В. Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації
 9. Анюхіна Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності рекреаційно-туристичних підприємств
 10. Калинина Н.В. Методологічні основи формування комплексних природоохоронних програм
 11. Польовий А.М., Букарєва С.А. Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області
 12. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області
 13. Іконнікова В.В. Вплив агрометеорологічних умов на інтенсивність фотосинтезу гороха
 14. Флоря Л.В. Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор’я
 15. Недострелова Л.В. Енергетичні аспекти блокуючого антициклону, що взаємодіє з циклоном.
 16. Семенова І.Г. Регіональна циркуляція атмосфери та умови виникнення морських бризів на північному узбережжі Чорного моря
 17. Волошин В.Г., Головатюк М.Д. Особливості добового ходу температури повітря в приземному шарі атмосфери в Одеської області
 18. Холопцев О.В., Нікіфорова М.П. Особливості статистичного зв’язку міжрічних змін середньомісячних значень загального вмісту озону та індексів грозової активності над Україною
 19. Галич Є.А., Покровщук М. О., Євсєєв Є. Г., Дмитриєнко Ю. О. Статистична структура полів геопотенціальних висот в тропосфері східного сектора південної півкулі
 20. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Територіальне узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок України
 21. Лобода Н.С., Божок Ю.В. Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття
 22. Лобода Н.С., Дорофєєва В.П. Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя)
 23. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оцінка впливу СБО «Північна» і «Південна» на забруднення вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
 24. Ілюшин В.Я. Розрахунок дальності проникнення вод узмор’я в дельтові водотоки в ході процесу наганяння у без приливній гирловій області
 25. Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю. Одноелектронний одномолекулярний польовий транзистор: квантовомеханічний і електродинамічний розгляд на прикладі молекули бензолу
 26. Герасимов О.І., Сомов М.М. Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного)
 27. Гор’єв С.А. Розробка двомірних несепарабельних блоків фільтрів з повним відновленням для обробки зображень
 28. Сухарев Д.Є., Серга І.М., Шахман А.М. Ефекти сильної взаємодії в теорії каонних систем
 29. Ігнатенко Г.В., Башкарьов П.Г., Бакуніна О.В., Яковлєва О.К. Чисельне моделювання динаміки багатоелектронних рідбергівських атомів у електромагнітному полі
 30. Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В., Андронович І.A. Власне-енергетичний внесок у лембівський зсув: апроксимація функції Мора на випадок багато-електронних систем
 31. Флорко Т.О., Нікола Л.В., Середенко С.С., Постава Г. О. Релятивістський енергетичний підхід до розрахунку ймовірностей заборонених переходів у атомних спектрах

Статті

Автори: Коріневська В.Ю., Білоусова І.В., Шаніна Т.П.
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Стрюк Т.Ю.
Сторінки: 13-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колісник А.В.
Сторінки: 19-24
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г.
Сторінки: 25-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Улибіна В.О.
Сторінки: 32-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тонконога І.В.
Сторінки: 40-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 48-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Анюхіна Л.О.
Сторінки: 56-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Калинина Н.В.
Сторінки: 64-68
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Букарєва С.А.
Сторінки: 69-79
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О.
Сторінки: 80-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іконнікова В.В.
Сторінки: 88-91
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флоря Л.В.
Сторінки: 92-103
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В.
Сторінки: 104-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Семенова І.Г.
Сторінки: 113-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Волошин В.Г., Головатюк М.Д.
Сторінки: 120-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев О.В., Нікіфорова М.П.
Сторінки: 131-138
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Покровщук М. О., Євсєєв Є. Г., Дмитриєнко Ю. О.
Сторінки: 139-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 149-160
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В.
Сторінки: 161-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Дорофєєва В.П.
Сторінки: 168-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.
Сторінки: 178-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 192-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю.
Сторінки: 201-214
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.
Сторінки: 215-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гор’єв С.А.
Сторінки: 220-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сухарев Д.Є., Серга І.М., Шахман А.М.
Сторінки: 229-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко Г.В., Башкарьов П.Г., Бакуніна О.В., Яковлєва О.К.
Сторінки: 234-238
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В., Андронович І.A.
Сторінки: 239-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флорко Т.О., Нікола Л.В., Середенко С.С., Постава Г. О.
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути