Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Степаненко С.М., Волошин В.Г., Гончаренко Н.М. Метод оцінки метеорологічного потенціалу забруднення атмосфери за інформацією про добовий хід температури повітря
 3. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Оцінка екологічних аспектів
 4. Бабаєва О.В. Вплив антропогенного навантаження на води Сіверського Дінця
 5. Гавій В.М., Шовкун Т.М. Радіаційний стан Чернігівщини та його вплив на здоров’я населення
 6. Захарова М.В., Яров Я.С. Огляд якісних характеристик води бюветного комплексу м. Одеси
 7. Коріневська В.Ю. Обґрунтування прийняття рішень у сфері первинного управління якістю питної води
 8. Катинська І.В. Розрахунок розбавлення забруднених важкими металами вод р. Тиса
 9. Лобуренко О.А. Екологічно значущі техніко-технологічні аспекти перевантаження мінеральних добрив в морських портах України
 10. Скрипник А.П. Аналіз морфологічного складу твердих побутових відходів України як складова підходу до вирішення проблеми відходів
 11. Ковальова Н.Г., Головіна О.І. Система контроллингу в управлінні стійким розвитком підприємства
 12. Гетьман О.Л. Роль тіньового бізнесу в завданні збитків навколишньому середовищу
 13. Колонтай С.М. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України за рахунок розвитку рекреаційної діяльності
 14. Смірнова К.В. Проблеми і перспективи формування екологічних фондів та екологічних банків в Україні
 15. Чернишов О.С. Економіко-екологичні аспекти використання напівзанурених демпфируючих платформ при будівництві гідротехнічних споруд
 16. Рекіш А.О. Економічні аспекти впливу природоохоронної діяльності на науково-технічний прогрес
 17. Галич Є.А., Школьний Є.П. Особливості великомасштабних циркуляційних процесів в атмосфері Західного сектора Південної півкулі
 18. Хохлов В.М., Романова Г.В., Меньшова Ю.В. Вейвлет-аналіз зв’язку синоптичних процесів над Північною Атлантикою та Україною
 19. Польовий А.М. Метод оцінки агрокліматичних умов та ефективності функціонування фермерських господарств
 20. Божко Л.Ю. Вплив агрометеорологічних умов на фотосинтетичну продуктивність овочевих культур
 21. Кривобок О.А. Теоретичні основи відновлення температури верхньої межі хмар за данними геостатичного супутника MSG.
 22. Абубакар Джамал Авад Абад, Казаков О.Л. Оцінка вітрових ресурсів Аравійського півострова
 23. Грушевський О.М. Мезоструктура поля вітру у зонах атмоферних фронтів: просторово-часові особливості та спрощені прийоми моделювання
 24. Казаков О.Л., Іванова О.В. Випробування одновимірної моделі у відтворенні сезонної структури граничного шару атмосфери над водною поверхнею
 25. Недострелова Л.В. Вплив вертикальних рухів на поле вологості
 26. Барсукова О.А. Агрокліматична оцінка продуктивності ярого ячменю в Україні
 27. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є. Максимальний стік дощових паводків на території Причорноморської низовини
 28. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Вплив зливового стоку на якість вод прибережної зони м. Одеси
 29. Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань Географічні узагальнення характеристик річного стоку річок басейна р. Уссурі
 30. Іваненко О.Г., Захарова М.В. Уточнення методу автоматизованої обробки моніторингової інформації про гідрохімічний режим поверхневих вод
 31. Гопченко Є.Д., Дорошенко О.М., Фараг Бін Салем Фуад Теоретичні і методичні підходи стосовно нормування характеристик максимального стоку з невеликих річкових водозборів
 32. Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В. До проектування гідрографів паводків і водопіль рівнинних річок України
 33. Гопченко Є.Д. Черой О.І. Час руслового добігання на українській ділянці річки Дунай
 34. Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С. Особливості водного і сольового режимів оз. Китай у 2005 та 2006 рр.
 35. Ладжель М., Гопченко Є.Д., Овчарук В.А. Максимальний стік паводків на уедах північної частини Алжира
 36. Пилипенко Ю.В., Плоткін С.Я. Геоінформаційна система екологічного моніторингу гідроекосистем невеликих водосховищ степу України
 37. Ігошин М.І., Цуркан О.І., Ігошина Л.І. Гідроекологічні проблеми Червонознаменського водосховища в Одеській області та можливі шляхи їхнього вирішення
 38. Кузніченко С.Д. Обґрунтування заходів стосовно оптимізації водообміну між озером Кугурлуй-Ялпуг і р. Дунай
 39. Прощенко В.В. Вплив стоку р. Дунай на ряд гідрологічних та гідрохімічних параметрів в акваторії о. Зміїний
 40. Яров Я.С. Гідрографічна мережа, стік води та розчинених речовин річок Передкарпаття (праві притоки р. Дністер)
 41. Глушков О.В., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Балан Г.К., Бунякова Ю.Я., Баланюк О.П. Низькорозмірний хаос у часових рядах концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері і гідросфері
 42. Хецеліус О.Ю. Новий метод КЕД теорії збурень з урахуванням ядерних ефектів і понадтонкa структура спектрів важких систем
 43. Чернякова Ю.Г. Сателітна структура спектрів багатозарядних іонів в межах релятивістської теорії збурень: Ar VIII
 44. Кругляк Ю.А., Міщенко О.В. Метод рівнянь руху в розрахунках квантових систем: врахування 2p-2h ефектів в наближенні функціоналу густини
 45. Лобода А.В., Буяджи В.В. Динаміка багатошарової оптичної нейронної мережи: чисельна реалізація для складних патернів

Статті

Автори: Степаненко С.М., Волошин В.Г., Гончаренко Н.М.
Сторінки: 6-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 18-29
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бабаєва О.В.
Сторінки: 30-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гавій В.М., Шовкун Т.М.
Сторінки: 35-40
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Захарова М.В., Яров Я.С.
Сторінки: 41-50
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 51-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Катинська І.В.
Сторінки: 60-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобуренко О.А.
Сторінки: 67-77
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Скрипник А.П.
Сторінки: 78-86
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальова Н.Г., Головіна О.І.
Сторінки: 87-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гетьман О.Л.
Сторінки: 96-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.М.
Сторінки: 100-105
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 106-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернишов О.С.
Сторінки: 113-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 122-126
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Школьний Є.П.
Сторінки: 127-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хохлов В.М., Романова Г.В., Меньшова Ю.В.
Сторінки: 135-145
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 146-154
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 155-163
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кривобок О.А.
Сторінки: 164-171
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Абубакар Джамал Авад Абад, Казаков О.Л.
Сторінки: 172-183
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Грушевський О.М.
Сторінки: 184-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.
Сторінки: 192-203
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В.
Сторінки: 204-212
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Барсукова О.А.
Сторінки: 213-218
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є.
Сторінки: 219-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.
Сторінки: 228-239
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань
Сторінки: 240-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваненко О.Г., Захарова М.В.
Сторінки: 250-256
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Дорошенко О.М., Фараг Бін Салем Фуад
Сторінки: 257-265
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В.
Сторінки: 266-273
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д. Черой О.І.
Сторінки: 274-279
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С.
Сторінки: 280-286
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ладжель М., Гопченко Є.Д., Овчарук В.А.
Сторінки: 287-296
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пилипенко Ю.В., Плоткін С.Я.
Сторінки: 297-301
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігошин М.І., Цуркан О.І., Ігошина Л.І.
Сторінки: 302-312
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кузніченко С.Д.
Сторінки: 313-318
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Прощенко В.В.
Сторінки: 319-323
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Яров Я.С.
Сторінки: 324-336
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Балан Г.К., Бунякова Ю.Я., Баланюк О.П.
Сторінки: 337-348
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 349-354
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернякова Ю.Г.
Сторінки: 355-358
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.А., Міщенко О.В.
Сторінки: 359-362
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Буяджи В.В.
Сторінки: 363-367
анотація список літератури завантажити переглянути