Про обчислювання матричних елементів оператора взаємодії для трьохквазичастичних атомних станів у рамках релятивістської теорії збурення

Автори: Ю.Г. Чернякова, Л.А. Вітавецька, П.Г. Башкарьов, Дубровська Ю.B.

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 210-215

Анотація

Викладаються елементи калібрувально-інваріантного методу релятивистского розрахунку в рамках релятивістськой теорії збурень характеристик трьохквазічастичних атомних станів, зокрема, станів, які відповідають так званим діелектронним сателітам спектральних ліній складних багатозарядних іонів. Пропонується рішення задачі розробки ефективної обчислювальної схеми розрахунку матричних елементів відповідного оператора збурення для N-квазічастічних станів на релятивістських орбіталях калібрувально-інваріантного одноквазічастичного наближення КЕД теорії збурень (ТЗ) і її подальшого використання в розрахунках спектрів діелектронних сателітів складних атомних систем і багатозарядних іонів. Для побудови неемпріческого оптимізованого одноквазічастічного наближення КЕД ТЗ для многоелектрнних трехквазічастічних систем використовується релятивістський енергетичний підхід. Завдання зводиться до формулювання калібрувально-інваріантного принципу визначення електронної щільності остова в атомній системі (відповідно гамильтониана нульового наближення або, в окремому випадку, конкретніше параметра модельного потенціалу з декількома частинками над остовом без використання емпіричної інформації. Бажаємий принцип оптимізації зводиться до мінімізації енергетичного функціонала, який представляє собою внесок поляризаційних діаграм четвертого порядку КЕД ТЗ (другий порядок атомної ТЗ).

Теги: атомні спектри; електронні сателіти спектральних ліній; релятивістська теорія збурень; трьохквазічастичні стани

Список літератури

 1. Burkhalter P., Schneider R., Dozier C.M., Cowan R. Dielectronic satellite spectra of Na-like ions in laser-produced plasma. Phys.Rev.A, 1978, vol. 18, pp. 718-725.
 2. Driker M.N., Ivanova E.P., Ivanov L.N., Shestakov A.F. Relativistic calculation of spectra of 2-2 transitions in O-and F-like atomic ions. J.Quant.Spectr. Rad.Transfer, 1982, vol. 28, no. 6, pp. 531-535.
 3. Burkhalter P.,Nagel D.J. Advanced diagnostics based on observa-tion of dielectronic satellite spectra of Ne-and Na-like ions in a laser produced plasmas. Phys.Rev.A., 1975, vol. 11, no. 3, pp. 782-788.
 4. Corliss C., Sugar J. Energy levels of iron. J.Phys.Chem.Ref.Data, 1982, vol. 11, no. 1, pp. 135-241.
 5. Fortov V.E., Bespabov V.E., Kulish M.I., Kuz S.I. Experimental study of optical properties of strongly coupled plasmas. Strongly Coupled Plasma Physics. N-Y.: Elsevier Sci.Publ., 1990. 571 p.
 6. Trabert E., Saathoff G., Wolf A. M1/E2 decay rates in CoXI,NiXII,CuXIII measured at heavy-ion storage ring. J.Phys.B.:At.Mol.Opt.Phys., 2004, vol. 37, pp. 945-952.
 7. TFR group, Cornille M., Dubau J., Loulergue M. Chare-dependent wavelengths shifts and line intensities in the dielec-tronic satellite spectrum of helium-like ions. Phys.Rev.A., 1985, vol. 32, no. 5, pp. 3000-3010.
 8. Jupen W.C., Denne B, Martinson I. Transitions in Al-like, Mg-like, Na-like Kr, Mo, observed in the JET Tokamak. Phys.Scripta, 1990, vol. 41, no. 5.- P. 669-674.
 9.  Gillaspy J.D. EBIT spectra of highly stripped ions from the visi-ble to the X ray. Phys.Scripta, 1996, vol. 65, pp. 169-174.
 10. Sobelman I.I. Introduction to the theory of atomic spectra. Mos-cow: Nauka, 1977. 213 p.
 11. Grant I.P. Relativistic Quantum Theory of Atoms and Molecules. Oxford, 2008. 650 p.
 12. Quiney H. Relativistic Quantum Mechanics of Atoms and Mole-cules. New Trends in Quantum Systems in Chemistry and Phys-ics. Springer, 2002, vol. 6, pp. 135–173.
 13. Bell K.L., Berrington K., Crothers D., Hibbert A., Taylor K.T. BERTHA: 4-Component Relativistic Molecular Quantum Me-chanics. Supercomputing, Collision Processes, and Application, Series: Physics of Atoms and Molecules. Springer, 2002, pp. 213–224.
 14. Glushkov A.V. Relativistic Quantum Theory. Quantum, mechan-ics of Atomic Systems. Odessa: Astroprint, 2008. 700 p.
 15. Ivanov L.N., Ivanova E.P. Extrapolation of atomic ion energies by model potential method: Na-like spectra. Atom.Dat. Nuc. Dat.Tab., 1979, vol. 24, pp. 95-121.
 16. Glushkov A.V., Ivanov L.N., Ivanova E.P. Generalized energy approach in relativistic theory of atom. Autoionization Phenomena in Atoms. Moscow: Moscow State Univ., 1986.
 17. Ivanova E.P., Gulov A.V. Theoretical investigation of the neon isoelectronic sequence. Atom.Data.Nucl.Data.Tabl., 1991, vol. 49, pp. 1-64.
 18. Gogava A.L., Ivanova E.P. Calculation of Na-like spectra–satellites to 2-3 transitions in Ne-like ions. In book: Spectroscopy of autoioni-zation states of atoms and ions. Moscow: Nauka, 1988, pp. 212-256.
 19. Ivanova E.P., Glushkov A.V. Theoretical investigation of spectra of multicharged ions of F-and Ne-like isoelectronic sequences. J.Quant.Spectr.Rad.Tr., 1986, vol. 36, pp. 127-145.
 20. Ivanova E.P., Grant I.P. Oscillator strength anomalies in Ne isoelec-tronic sequence with applications to X-ray laser modeling. J.Phys.B.,1998, vol. 31, pp. 2871-2883.
Завантажити повний текст (PDF)