Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Калініченко В.І., Юрасов С.М. Горун В.В. Практичне використання математичної моделі несталої турбулентної дифузії зависі у водному потоці (на прикладі порту Керчь).
 3. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Інтегральний аналіз природно-ресурсного потенціалу Одеської області.
 4. Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько Класифікація твердих муніципальних відходів – передумова формування ефективної системи поводження з їх потоками
 5. Шуптар Н.Й Оцінка величини упущеної вигоди в сфері поводження з відпрацьованими джерелами живлення
 6. Лоєва І.Д., Караман М.О До проблеми імплементації політики ЄС у сфері поводження з відходами в Україні
 7. Івус Г.П., Зубкович С.О., Хоменко Г.В., Ковальков І.А. Умови формування зон небезпечного вітру на території України
 8. Шурда К.Е. Реалії України у процесі сучасної зміни клімату.
 9. Л.В. Флоря Аналіз агрокліматичних ресурсів, що впливають на формування врожаю ярого ячменю в Північно-західному Причорномор’ї
 10. Дронова О.О., Костюкєвич Т.К., Васильєв С.О., Дяговець В. І. Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України
 11. Жигайло О.Л., Жигайло Т.С., Бойчук Ю.О. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату
 12. Ляшенко В.О.,.Маринченко К. О Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклімату
 13. Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С. Оцінка впливу зміни агрокліматичних умов на формування продуктивності технічних сортів винограду в Північному Причорномор’ї
 14. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е. Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон
 15. Обухов Є.В., Тонкошкура В.С. Про вплив змін клімату на гідрометеорологічні характеристики Каховського водосховища в осінньо-зимовий період.
 16. Божок Ю.В., Лобода Н.С. Оцінка впливу посух на характеристики меженного стоку річки Савранка
 17. Є.Д.Гопченко, А.А.Станкевич Максимальний стік весняного водопілля в басейні р. Південний Буг
 18. Є.Д.Гопченко, М.Е.Бурлуцька, Х.В.Черченко Використання формул об’ємного типу для нормування розрахункових характеристик дощових паводків у Закарпатті
 19. Ілюшин В.Я., Полубок Т. М Гідродинамічні ситуації в Керченській бухті по неповних властивостях донних фацій
 20. Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В. Результати адаптації моделі Delft3D-FLOW до умов Тилігульського лиману
 21. Кругляк Ю.О., Крижанівська Т.В. Метод нерівноважних функцій Гріна у матричному зображенні. 1. Теоретичні основи
 22. Глушков А.В., Хецеліус О.Ю., Буняково Ю.Я., Препеліца Г.П., Грушевський О.М., Буяджи В.В. Фотокінетіка суміші CO2-N2-H20 атмосферних газів під дією ІК лазерного випромінювання: Узагальнена модель
 23. Глушков А.В., Сербов Н.Г., Шахман І.А., Балан Г.К., Мансарлійскій В.Ф ., Дудінов А.А. Хаос-геометричний метод в короткостроковому прогнозі рівня забруднень гідро-і атмосфери: поліпшені оцінки
 24. О.І. Герасимов, А.Я. Співак Перенесення збудження у 1D гранульованих ланцюжках в умовах конфайнменту
 25. Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О. Нелінійна обробка цифрових сигналів гідрометеорологічної інформації на основі функціональних рядів і поліномів Вольтерри
 26. Сербов М.Г., Крижанівська Т.В. Методичні підходи в розробці геоінформаційної системи водних ресурсів регіону (на прикладі Одеської області)
 27. Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В. Моделювання оптичних властивостей фотонних кристалів і хвилеводів на іх основі в двохмірному просторі

Статті

Автори: Калініченко В.І., Юрасов С.М. Горун В.В.
Сторінки: 5-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Катеруша О.В., Сафранов Т.А.
Сторінки: 21-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Т.А. Сафранов, Т.П. Шаніна,О.Р. Губанова, В.Ю. Приходько
Сторінки: 32-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шуптар Н.Й
Сторінки: 38-42
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лоєва І.Д., Караман М.О
Сторінки: 43-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Зубкович С.О., Хоменко Г.В., Ковальков І.А.
Сторінки: 48-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шурда К.Е.
Сторінки: 56-64
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Л.В. Флоря
Сторінки: 65-73
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Дронова О.О., Костюкєвич Т.К., Васильєв С.О., Дяговець В. І.
Сторінки: 74-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жигайло О.Л., Жигайло Т.С., Бойчук Ю.О.
Сторінки: 79-84
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко В.О.,.Маринченко К. О
Сторінки: 85-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Жигайло Т.С.
Сторінки: 93-101
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 102-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Обухов Є.В., Тонкошкура В.С.
Сторінки: 110-118
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божок Ю.В., Лобода Н.С.
Сторінки: 119-126
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, А.А.Станкевич
Сторінки: 127-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, М.Е.Бурлуцька, Х.В.Черченко
Сторінки: 135-145
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я., Полубок Т. М
Сторінки: 146-163
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В.
Сторінки: 164-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Крижанівська Т.В.
Сторінки: 175-192
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Хецеліус О.Ю., Буняково Ю.Я., Препеліца Г.П., Грушевський О.М., Буяджи В.В.
Сторінки: 193-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Сербов Н.Г., Шахман І.А., Балан Г.К., Мансарлійскій В.Ф ., Дудінов А.А.
Сторінки: 198-203
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.І. Герасимов, А.Я. Співак
Сторінки: 204-211
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М., Лімонов О.О.
Сторінки: 219-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов М.Г., Крижанівська Т.В.
Сторінки: 229-242
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавриненко А.В., Лавриненко Ю.В.
Сторінки: 243-249
анотація список літератури завантажити переглянути