Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Шинкевич Н.Г., Шурда К.Е. Питання забруднення повітряного басейну м. Одеси
 3. Пилипенко Ю.В. Екологічна оцінка якості води невеликих водосховищ за хімічними показниками
 4. Еннан А.А., Шихалєєва Г.М., Мариняко Л.А., Сізо А.В., Каребін О.В., Кірюшкіна Г.М. Трансформація вуглеводнів нафти у воді підвищеної мінералізації на прикладі Куяльницького лиману
 5. Розмарина А.Л. Щодо питання про екологізацію оподаткування
 6. Колонтай С.М. Формування сприятливих умов залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України
 7. Романчук С.Є. Визначення біогазового потенціалу Одеської області
 8. Кібкало В.В. Система оподаткування природоохоронної діяльності в Україні: стан та напрямки її вдосконалення
 9. Чернишов О.С. Енергобезпечний розвиток економіки (міжнародний та регіональний аспекти)
 10. Польовий А.М. Моделювання розподілу асимілятів у моделях продуційного процесу рослин: функціональний підхід
 11. Єфімов В.А., Івус Г.П., Грушевський О.М. Тензорний аналіз поля швидкості синоптичних процесів
 12. Божко Л.Ю. Оцінка агрокліматичних ресурсів вирощування овочевих культур в Україні
 13. Свідерська С.М., Мірошніков А.М. Оцінка впливу різних термінів виникнення фітофтори на формування врожаю картоплі у Волинській області
 14. Романчук М.Є., Гуляєва О.О. Клімато-фізіологічний підхід для визначення рекреаційного типу погоди (на прикладі Сокирянського району Чернівецької області)
 15. Наумов М.М. Облік рівня мінерального живлення рослин в динамічних моделях продуційного процесу
 16. Костюкевич Т.К., Вольвач О.В. Агрокліматична оцінка продуктивності цукрового буряка в Одеській області
 17. Вельміскін Д.І., Куксенко В.В., Сиротенко Т.В. Вплив статистично-неоднорідних гідроутворювань на поверхні укриття на характеристики антени МРЛ
 18. Гопченко Є.Д. Науково-методичні основи нормування характеристик максимального стоку річок
 19. Лобода Н.С., Довженко Н.Д. Моделювання рядів побутового стоку при наявності водоспоживання за рахунок місцевих водних ресурсів
 20. Ткаченко Т.Г. Методика розрахунку максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець
 21. Гопченко Є.Д., Кузніченко С.Д. Моделювання водно-сольових балансів оз. Кугурлуй-Ялпуг за період 1963-2001 рр.
 22. Лобода Н.С., Шахман І.О. Функції відклику водогосподарських систем Нижнього Подніпров’я на зрошення сільськогосподарських масивів водами Дніпра
 23. Гопченко Є.Д., Бєлаш Ю.С. Сучасний сольовий баланс оз. Китай
 24. Шакірзанова Ж.Р., Швець О.А. Розробка регіональної методики довгострокового прогнозу шарів стоку весняного водопілля в басейні р. Десна
 25. Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В. Середній багаторічний шар стоку весняного водопілля в басейні р. Прип’ять
 26. Суховій В.Ф., Рубан І.Г., П'ятакова В.Ф. Циркуляція вод південно-східної частини Тихого океану
 27. Іванов С.В., Тучковенко Ю.С. Моделювання мезо-масштабних процесів в північно-західному Причорномор’ї
 28. Глушков О.В. КЕД техніка моментів і S-матричний формалізм Гелл–Мана та Лоу в задачі взаємодії квантових систем з випромінюванням
 29. Шпінарева І.М. Теорія оптимального управління в задачах оптимізації лазерних дій на елементарні атомно-іонізаційні процеси
 30. Лобода А.В., Свинаренко А.А., Іваницька Л.М. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація
 31. Амбросов С.В., Нікола Л.В. S-матричний формалізм Гелл-Мана і Лоу і метод теорії збурень в розрахунках Oже-спектрів
 32. Вітавецька Л.А., Дубровська Ю.В., Полiщук В.M. Релятивістський розрахунок енергетичних параметрів двоатомних молекул на основі теорії збурень з врахування кореляційних ефектів
 33. Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М. Кінетика гранульованих матеріалів у полі віброприскорювань

Статті

Автори: Шинкевич Н.Г., Шурда К.Е.
Сторінки: 5-10
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пилипенко Ю.В.
Сторінки: 11-21
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Еннан А.А., Шихалєєва Г.М., Мариняко Л.А., Сізо А.В., Каребін О.В., Кірюшкіна Г.М.
Сторінки: 22-29
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Розмарина А.Л.
Сторінки: 30-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.М.
Сторінки: 37-46
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романчук С.Є.
Сторінки: 47-51
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кібкало В.В.
Сторінки: 52-58
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернишов О.С.
Сторінки: 59-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 67-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Єфімов В.А., Івус Г.П., Грушевський О.М.
Сторінки: 79-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 86-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свідерська С.М., Мірошніков А.М.
Сторінки: 96-104
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романчук М.Є., Гуляєва О.О.
Сторінки: 105-113
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 114-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Костюкевич Т.К., Вольвач О.В.
Сторінки: 124-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вельміскін Д.І., Куксенко В.В., Сиротенко Т.В.
Сторінки: 131-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д.
Сторінки: 140-150
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Довженко Н.Д.
Сторінки: 151-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ткаченко Т.Г.
Сторінки: 160-166
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Кузніченко С.Д.
Сторінки: 167-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Шахман І.О.
Сторінки: 175-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Бєлаш Ю.С.
Сторінки: 182-188
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р., Швець О.А.
Сторінки: 189-194
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Погорєлова М.П., Гопцій М.В.
Сторінки: 195-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г., П'ятакова В.Ф.
Сторінки: 201-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Тучковенко Ю.С.
Сторінки: 210-218
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В.
Сторінки: 219-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шпінарева І.М.
Сторінки: 224-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Свинаренко А.А., Іваницька Л.М.
Сторінки: 229-234
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Амбросов С.В., Нікола Л.В.
Сторінки: 235-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Дубровська Ю.В., Полiщук В.M.
Сторінки: 241-246
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Клименков О.А., Співак А.Я., Худинцев М.М.
Сторінки: 247-252
анотація список літератури завантажити переглянути