Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого Океану

Автори: Є.А. Галич, Б.А. Бондаренко

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 55-62

Анотація

У статті розглянуті особливості статистичної структури полів приземного атмосферного тиску в північній частині Тихого океану за період 1957-2014 рр. Досліджено сезонну динаміку центрів дії атмосфери: алеутського мінімума та гонолульського максимума. Визначені головні компоненти полів приземного атмосферного тиску та проведений їх статистичний аналіз. Виявлені статистично значущі приховані періодичності у часових рядах головних компонент.

Теги: головні компоненти; структура полів тиску; центри дії

Список літератури

  1.  Бардин М.Ю. Североатлантическое колебание и синоптическая изменчивость в Европейско-Атлантическом регионе в зимний период / М.Ю. Бардин, А.Б. Полонский // Изв. РАН. Сер. Физика атмосферы и океана.- 2005. Вып. 41, №2.- С. 141-157.
  2. Воскресенская Е.Н. Североатлантические колебания и их связь с Эль-Ниньо-Южными осцилляциями / Е.Н. Воскресенская, А.Б. Полонский // Мор.гидрофиз. журн.-1992. №4.- С. 23-30.
  3. Сидоренков Н.С. Характеристики явления Эль-Ниньо-Южное колебание / Н.С. Сидоренков // Тр. Гидрометцентра СССР.-1991.-Вып. 316.-С. 31-44.
  4. Служба данных ЕСMWF ERA-40 [Електронний ресурс].- Режим доступа к журналу.: http://www.ecmwf.int/products/data.
  5. Школьний Є.П. Обробка та аналіз гідрометеорологічної информації: Підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Є.П. Школьний, І.Д. Лоєва, Л.Д. Гончарова.- К.: Міносвіти України, 1999.- 578 c.
  6. Смирнов Н.П. Северо-Тихоокеанское колебание и динамика климата в северной части Тихого океана / Н.П. Смирнов, В.Н Воробьев.– СПб.: РГГМУ, 2002.- 122 с .
  7. Герман Дж.Р. Солнце, погода и климат / Дж.Р. Герман, Р.А. Голдберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1981.- 417 с
  8.  Мак-Кормак Б. Солнечно-земные связи, погода и климат/ Б. Мак-Кормак, Т. Селиги. – М.: «Мир», 1982.- 547 с.
  9.  Latif M., Barnett T. Causes of Decadal climate variability over the North Pacific and North America. Science, 1994, vol. 266, pp. 634-637.
  10.  Minobe S. Bidecadal and pentadecadal climatic oscillation over the North Pasific and North America. J.Fac. Sci.Hokkaido Univ.Ser., 1998, vol. 11, no 2, pp. 393-409.
Завантажити повний текст (PDF)