Максимальний стік дощових паводків в басейні річки Сіверський Донець

Автори: Є. Д. Гопченко, І. О. Грушковська

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 107-113

Анотація

У статті надається обґрунтування структури розрахункової формули максимального стоку, заснованої на геометричній моделі руслових гідрографів одномодальних паводків. На відміну від діючого нормативного документу СНіП 2.01.14-83, в ній реалізується природний процес трансформації «схиловий приплив-русловий стік». Запропонована і реалізована науково-методична база з визначення невимірюваних параметрів схилового припливу при формуванні дощових паводків (тимчасової нерівномірності і тривалості).

Теги: забезпеченість; ймовірність перевищення; крива забезпеченості забезпе-ченостей

Список літератури

  1. Соколовский Д. Л. Речной сток / Д. Л. Соколовский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 538 с.
  2.  Гопченко Є. Д. Гідрологія суші з основами водних меліорацій: [навч.посібник] / Є. Д. Гопченко, О. В. Гушля. – К.: ІСДО, 1994.- 296 с.
  3.  Гопченко Е. Д. Формирование максимального стока весеннего половодья в условиях юга Украины / Е. Д. Гопченко, В. А. Овчарук. – Одесса, ТЭС, 2002. – 110 с.
  4.  Гопченко Е. Д. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низмен-ности / Е. Д. Гопченко, М. Е. Романчук. – К.: КНТ, 2005. – 148 с.
  5. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 448 с.
  6.  Воскресенский К. П. Гидрологические расчеты при проектиро-вании сооружений на малых реках, ручьях и временных водо-токах / К. П. Воскресенский. – Л.: Гидрометеоиздат, 1956. – 467 с.
  7. Великанов М. А. Гидрология суши / М. А. Великанов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1948. – 526 с.
  8. Бефани А. Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ. – Вып. XIV. – 1958. – 309 с.
  9.  Бефани А. Н. Региональные модели деформирования стоку на територии СССР / А. Н. Бефани, Н. Ф. Бефани, Е. Д. Гопченко. – Обнинск, 1981. – 60 с.
  10.  Калинин Г. П. Проблемы глобальной гидрологии / Г. П. Калинин. – Л.: Гидрометеоиздат, 1968. – 374 с.
Завантажити повний текст (PDF)