До питання про типізацію синоптичних процесів над територією України

Автори: Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Л.М. Гурська, С.О. Зубкович

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 41-48

Анотація

В умовах сучасної зміни клімату інтерес до вивчення тенденцій формування майбутнього режиму вітру і його екстремальних проявів, а також використання вітроенергетичних можливостей замість традиційних, уже обмежених запасів нафти, газу і вугілля, робить пріоритетним передбачення майбутнього стану атмосфери. У статті розглянута динаміка зміни циркуляційних процесів над Україною в середньосезонні місяці за період з 1992 по 2012 роки за допомогою типізації синоптичних ситуацій над зазначеним регіоном, з урахуванням елементарних циркуляційних механізмів, запропонованих Б.Л. Дзердзеєвским, В.М. Курганською і З.М. Вітвицькою. Авторами виявлені найбільш імовірні атмосферні процеси, які формують погодні умови в Україні в останні десятиліття, а також виділені процеси і типи, що відповідають за спостережуване посилення швидкості вітру і зростаючу інтенсивність стихійних гідрометеорологічних явищ, пов’язаних з вітром.

Теги: елементарні циркуляційні механізми; критерії аналогічності; синоптичні процеси; типізація атмосферної циркуляції

Список літератури

 1. Кононова Н.К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария по Б.Л. Дзердзеевскому / Н.К. Кононова // отв. ред. А.Б. Шмакин. – М.: Воентехиниздат. – 2009. – 372 с.
 2. Багров Н.А. О некоторых вопросах подыскания аналога для данного образа / Н.А. Багров // Труды ГМЦ СССР. – 1973. – Вып. 106. – С. 78-104.
 3. Васюков К.А. Прогноз синоптических процессов на текущий период с помощью аналога / К.А. Васюков, Н.И. Зверев, Д.А. Педь // Метеорология и гидрология. – 1962. – № 1. – С. 27-33.
 4. Груза Г.В. Схема адаптивного статистического прогноза с использованием группы аналогов / Г.В. Груза, Э.Л. Ранькова, Г.Р. Эстерле // Труды ВНИИГМИ-МЦД. – 1976. – Вып. 13. – С. 5-25.
 5. Клименко Л.В. Синоптико-климатическая типизация атмо-сферных процессов и её каталог / Л.В. Клименко. – М: МГУ им. М. В. Ломоносова, 1976. – 106 с.
 6. Кац А.Л. Индекс циркуляции как показатель зональных и меридиональных синоптических процессов / А.Л. Кац // Ме-теорология и гидрология. – 1959. – № 5. – С. 3-8.
 7. Martazinova V. The Classification of Synoptic Patterns by Metod of Analog. J. Environ. Sci. Eng., 2005, 7, pp. 61-65.
 8. Martazinova V., Ivanova E. Long-range weather forecasting in the Ukraine. 3 rd European Conference on Application of Meteorol-ogy. Th. AGU Fall Meeting. San-Francisco, 2004, pp. 267-268.
 9. Зубкович С.А. Типизация синоптических процессов над Восточной Украиной / С.А. Зубкович // Український гідрометео-рологічний журнал. – 2010. – №. 7. – С. 103-108.
 10. Івус Г.П. Умови утворення та прогнозу слабкого вітру біля поверхні землі та інверсій температури в районі Одеси: [нав-чальний посібник] / Г.П. Івус – К.: НМК з гідрометеорології Міносвіти України, 1998. – 112 с.
 11. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. До проблеми типізації синоптичних процесів над півднем України в сучасних умовах / Г.П. Івус, А.Б. Семергей-Чумаченко, Е.В. Агайар // Причорноморський екологічний бюлетень.- 2009. – № 2 (32). – С. 25-33.
 12. Івус Г.П. Спеціалізовані прогнози погоди: [підручник] / Г.П. Івус. – Одеса: ТЕС, 2012. – 407 с.
 13. Клімат України / За ред. В.М. Ліпінського, В.А. Дячука, В.М. Бабіченко. – К.: Видавництво Раєвського, 2003. – 343 с.
Завантажити повний текст (PDF)