Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Біокліматична оцінка території Одеської області
 3. Павленко А.В. Еколого-економічні механізми імплементації конвенції по захисту Чорного моря від забруднення в контексті Європейської водної директиви
 4. Рекіш А.О. Стратегія безпечного розвитку економіко-екологічних систем
 5. Рубель О.Є. Регіональний економіко-екологічний імідж як інституціональний управлінський механізм
 6. Жавнерчик О.В. Інвестиційні проблеми трансформації природоохоронної діяльності на засади сталого розвитку
 7. Многодєтна О.А. Особливості використання економічних інструментів екологічного регулювання
 8. Головань О.І. Використання методу аналізу ієрархій при соціально-економічному прогнозуванні природоохоронної діяльності
 9. Анюхіна Л.О. Напрями вдосконалення управління рекреаційною сферою в Україні
 10. Степанова Є.В. Екологізація підйомно-транспортного устаткування України як чинник підвищення його конкурентоспроможності і соціально-економічної ефективності
 11. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Ваховська Г.О. Динаміка формування приземного вітру в районі Севастополя за 20-річний період
 12. Холопцев О.В., Нікіфорова М.П. Зміни стану північноатлантичного коливання як фактор просторово-часової мінливості розподілу загального вмісту озону понад північною Атлантикою
 13. Казаков О.Л., Іванова О.В. Апробація чисельної моделі граничного шару атмосфери на базі даних експеримента Wangara
 14. Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В. Оцінка переходів енергії в атмосфері за даними чисельного моделювання
 15. Латиш Л.Г., Хохлов В.М., Боровська Г.О., Бондаренко В.М. Оцінка справджуваності моделювання температурного режиму для території України
 16. Нажмудінова О.М. Східні процеси над європейським сектором
 17. Маринін І.Л., Єнгаличева О.Р. Основні характеристики і просторовий розподіл острову тепла м. Одеса
 18. Толмачова А.В. Вплив агрометеорологічних умов на ріст та розвиток сої в період посів–сходи
 19. Васалатій Н.В. Агрометеорологічні умови росту та розвитку озимого ріпаку в осінній період вегетації
 20. Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е. Норма і мінливість річного стоку в басейнах річок Донського району
 21. Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Сербов М.Г., Завалій Н.В. Експериментальні дослідження випаровування та конденсції в гірських регіонах багаторічномерзлих грунтів
 22. Шакірзанова Ж.Р. Довгостроковий прогноз шарів стоку та максимальних витрат води весняного водопілля на річках півдня України у 2010 році
 23. Головатюк А.С., Соколов Ю.М. Вплив тертя дна на сумарний гідравлічний опір в зарослих водотоках
 24. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Харитонова А.С. Розрахунок максимального стоку дощових паводків річок Закарпаття
 25. Суховій В.Ф., Рубан І.Г. Особливості східних примежових течій уздовж західного узбережжя Австралії
 26. Воскресенська О.М., Маслова В.М. Прояви глобальних процесів в системі океан-атмосфера в циклонічній активності в Чорноморсько-Середземноморському регіоні
 27. Доценко С.А. Часова мінливість гідрометеорологічних характеристик Чорного моря
 28. Сахненко О.І. Моделювання литодинамічних процесів в прибережній зоні м. Одеса
 29. Герасимов О.І., Сомов М.М. Локальна структура гранульованих матеріалів
 30. Герасимов О.І., Співак А.Я. Кінетична модель ущільнення у гранульованих матеріалах
 31. Васильева М.Г., Ганін Е.В., Шевченко В.Ф., Ласовська О.М. Транспортні взаємодії краун-етерів із фторокомплексними кислотами силіцію
 32. Лімонов О.С. Оптимальна оцінка скалярних сигналів з використанням нерекурсивної і рекурсивної фільтрації Вінера
 33. Вдовиченко А.М., Нагайник В.А. Соціальна відповідальність держави і бізнесу в період глобалізації та становлення інформаційного суспільства

Статті

Автори: Катеруша О.В., Сафранов Т.А.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко А.В.
Сторінки: 12-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 19-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рубель О.Є.
Сторінки: 27-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 37-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодєтна О.А.
Сторінки: 45-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Головань О.І.
Сторінки: 55-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Анюхіна Л.О.
Сторінки: 60-71
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Степанова Є.В.
Сторінки: 72-79
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В., Ваховська Г.О.
Сторінки: 80-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев О.В., Нікіфорова М.П.
Сторінки: 88-96
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.
Сторінки: 97-111
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Пішняк Д.В., Івус Г.П., Шпиг В.М., Будак І. В.
Сторінки: 112-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Латиш Л.Г., Хохлов В.М., Боровська Г.О., Бондаренко В.М.
Сторінки: 120-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нажмудінова О.М.
Сторінки: 128-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Маринін І.Л., Єнгаличева О.Р.
Сторінки: 135-142
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Толмачова А.В.
Сторінки: 143-149
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васалатій Н.В.
Сторінки: 150-156
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 157-161
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Сербов М.Г., Завалій Н.В.
Сторінки: 162-168
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 169-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Головатюк А.С., Соколов Ю.М.
Сторінки: 176-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Харитонова А.С.
Сторінки: 181-186
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Суховій В.Ф., Рубан І.Г.
Сторінки: 187-192
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Воскресенська О.М., Маслова В.М.
Сторінки: 193-199
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Доценко С.А.
Сторінки: 200-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сахненко О.І.
Сторінки: 211-220
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.
Сторінки: 221-225
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я.
Сторінки: 226-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васильева М.Г., Ганін Е.В., Шевченко В.Ф., Ласовська О.М.
Сторінки: 232-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С.
Сторінки: 237-242
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вдовиченко А.М., Нагайник В.А.
Сторінки: 243-249
анотація список літератури завантажити переглянути