Проблема класифікації медичних відходів і поводження з ними в Україні

Автори: Сафранов Т.А., Шаніна Т.П., Панченко Т.І.

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 6-11

Анотація

В роботі розглядаються сучасний стан проблеми  класифікації та поводження з медичними відходами   в регіонах України. Показано, що поняття «медичні відході» в Україні законодавчо не визначене, немає єдиного підходу до класифікації та принципів поводження з ними. Пропонується виділяти медичні відходи лікувально-профілактичних установ гуманітарної і ветеринарної медицини, комунально-побутового сектора, а залежно від  їх епідеміологічної небезпеки і складу обґрунтовувати принципи поводження.

Теги: : медичні відходи; класифікація; навколишнє середовище; поводження з відходами; склад медичних відходів

Список літератури

1. СанПиН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений. – М., 2010. – 12 с.
2. СанПИН 2.1.7.2790-10. Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. – М., 2010. – 18 с.
3. Гуріна І.В. Аналіз сучасних підходів до класифікації медичних відходів в Україні/ І.П. Гуріна // Ліки України.- 2014.- №4 (21). – С. 51-54.
4. Проданчук М.Г. Класифікація медичних відходів з ураху-ванням факторів небезпеки в проекті ДСанПіН «Правила поводження з медичними відходами»/ М.Г. Проданчук, Л.І. Повякель, О.О. Бобильова, С.П. Бережнов // Сучасні проблеми токсикології. — 2012. – № 1. – С. 57–68.
5. Проць Н. Медичні відходи: небезпека чатує на нас/ Н. Проць// Екологія. Право. Людина.- 2013. – № 19–20 (59–60). – С. 103-116.
6. Салманов А. Медичні відходи як резервуар збудників інфекцій /А. Салманов// Практика управління медичним закладом.- 2012. – № 10. – С. 53-63.
7. Попович О.Р. Проблема утилізації небезпечних медичних відходів (на прикладі України та Польщі) / О.Р. Попович, Ю.Й. Ятчишин, М.С. Мальований, І.М. Яворівська, Н.Ю. Вронська //Вісник Львівського національного універ-ситету «Львівська політехніка»: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 2008. – № 622. – С. 60-63.
8. Отходы учреждений здравоохранения: современное состояние проблемы, пути решения / Под ред. Л.П. Зуевой. – СПб., 2003. – 43 с.
9. Боравский Б.В. Справочное руководство по обращению с отходами лечебно-профилактических учреждений /Б.В. Боравский, Т.В. Боравская, К.С. Десяткова – М.: ООО «Мир Прессы», 2006.- 432 с.

Завантажити повний текст (PDF)