Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Хохлов В.М. Короткостроковий прогноз концентрацій парникових газів методами теорії хаосу
 3. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Класифікація території одеської області за рівнем природно-техногенної небезпеки
 4. Кудря В.Г., Кудря С.П. Екологічний стан водного середовища дельти річки Дунай і прилеглої частини Чорного моря
 5. Нагаєва С.П., Кравець М.О. Вплив аварійних скидів зливних стічних вод на екологічний стан акваторії Одеського морського торговельного порту
 6. Смірнова К.В. Сучасний стан фінансування природоохоронної сфери в Одеській області
 7. Загорій О.В. Реалізація природоохоронної інвестиційної ініціативи за допомогою спеціалізованих фінансово-кредитних установ
 8. Павленко О.П., Міхова І.В., Головіна О.І. Венчурні фонди як альтернативне джерело фінансування природоохоронної діяльності
 9. Поліщук Т.Н. Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості
 10. Рекіш А.О. Вплив новацій на економіко-екологічну стійкість регіону
 11. Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Попович П.П. Комплексний підхід к вирішенню питання о кластеризації даних
 12. Польовий А.М. Моделювання розподілу асимілятів у моделях продуційного процесу рослин: емпіричний та напівемпіричний підхід
 13. Іванова О.В., Казаков О.Л. Опис структури граничного шару атмосфери над морем за допомогою нестаціонарної математичної моделі
 14. Наумов М.М. Зростання рослин і біологічний час. Результати розрахунків
 15. Векліч К.В. Особливості циркуляції атмосфери в атлантико-європейському секторі північної півкулі у липні 2001 р.
 16. Божко Л.Ю., Барсукова О.А. Оцінка продуктивності ярого ячменю в Україні
 17. Кирнасівська Н.В. Оцінка продуктивності соняшника з урахуванням впливу механічного складу ґрунтів у Луганській області
 18. Щербак Л.В. Метод оцінювання агрометеорологічних умов формування урожайності цукрового буряку в адміністративних районах України
 19. Галич Є.А Особливості статистичної структури полів геопотенціалу в західному секторі високих широт південної півкулі
 20. Свидерська С.М. Оцінка впливу агрометеорологічних умов на розвиток популяції колорадського жука
 21. Гопченко Є.Д., Романчук О.К. О деяких структурних особливостях формул граничної інтенсивності
 22. Іваненко О.Г., Захарова М.В. Просторова модель для розрахунків гідрографів стоку розчинених хімічних речовин і зважених наносів
 23. Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань Районування басейну річки Усурі з використанням методів багатовимірного статистичного аналізу
 24. Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Тучковенко Ю.С., Бузіян Г.Д. Сольовий баланс Тузловських лиманів в умовах їх рибогосподарського використання
 25. Чугай А.В., Колісник А.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг за гідрохімічними показниками (у межах Вінницької області)
 26. Мельник С.В. Cтік зважених наносів на карпатських притоках Дністра
 27. Лобода Н.С., Шахман І.О. Методика розрахунку річного стоку річок Нижнього Подніпров’я в умовах недостатності даних спостережень
 28. Лобода Н.С., Воробйова Л.В., Ільченко К.А. Методичні підходи до оцінки впливу глобального потепління на стан водних ресурсів гірських річок Кримського півострова
 29. Тучковенко Ю.C., Торгонская О.А. Концепція розвитку моделі якості вод північно-західної частини Чорного моря
 30. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оцінка евтрофікації вод Одеського регіону північно-західної частини Чорного моря
 31. Кузаконь Г.А. Диференціальні інваріанти розслоєнь евклідових просторів
 32. Хецеліус О.Ю. Метод КЕД теорії збурень з урахуванням ядерних ефектів і понадтонка структура спектрів надважких систем
 33. Ігнатенко В.М. Динамічний хаос у високозбуджених станах рідбергових атомів у зовнішньому електромагнітному полі
 34. Чернякова Ю.Г. Сателітна структура спектрів багатозарядних іонів в межах релятивістської теорії збурень
 35. Міщенко О.В., Середенко С.С. Метод рівнянь руху в розрахунках квантових систем: врахування 2p-2h ефектів

Статті

Автори: Хохлов В.М.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 12-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кудря В.Г., Кудря С.П.
Сторінки: 19-23
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Нагаєва С.П., Кравець М.О.
Сторінки: 24-28
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 29-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Загорій О.В.
Сторінки: 35-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П., Міхова І.В., Головіна О.І.
Сторінки: 40-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поліщук Т.Н.
Сторінки:
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 58-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Попович П.П.
Сторінки: 64-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 75-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванова О.В., Казаков О.Л.
Сторінки: 88-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 101-107
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Векліч К.В.
Сторінки: 108-110
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.
Сторінки: 111-117
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кирнасівська Н.В.
Сторінки: 118-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Щербак Л.В.
Сторінки: 128-134
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А
Сторінки: 135-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Свидерська С.М.
Сторінки: 141-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук О.К.
Сторінки: 149-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваненко О.Г., Захарова М.В.
Сторінки: 159-166
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Нгуєн Ву Ань
Сторінки: 167-175
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Романчук М.Є., Тучковенко Ю.С., Бузіян Г.Д.
Сторінки: 176-181
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чугай А.В., Колісник А.В.
Сторінки: 182-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В.
Сторінки: 192-199
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Шахман І.О.
Сторінки: 200-207
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Воробйова Л.В., Ільченко К.А.
Сторінки: 208-214
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.C., Торгонская О.А.
Сторінки: 215-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.
Сторінки: 224-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кузаконь Г.А.
Сторінки: 228-232
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 233-240
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко В.М.
Сторінки: 241-245
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Чернякова Ю.Г.
Сторінки: 246-250
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Міщенко О.В., Середенко С.С.
Сторінки: 251-255
анотація список літератури завантажити переглянути