Узагальнене наближення квантового дефекту в релятивістській теорії збурень для рідбергівських систем

Автори: А.В. Ігнатенко, Т.О. Флорко, Т.Б. Ткач, Т.А. Кулаклі

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 216-223

Анотація

Метою роботи є розвиток ефективного з обчислювальної точки зору методу опису енергетичних і спектральних властивостей рідбергівських атомів в рамках наближення квантового дефекту,
імплементовані в апарат відповідної релятивістської багаточастинковоі теорії збурень. У сучасній те-
орії мається гостра необхідність розвитку нових, прецизійних, зрозуміло, неемпіричних і релятивіст-
ських, калібрувально-інваріантних теорій радіаційних переходів в спектрах рідбергівських атомів, ба-
гатозарядних іонах, але з обов’язковим використанням унікальних фізичних особливостей цих систем.
У версії методу релятивістського модельного потенціалу, шо розвивається нами, під потенціалом
остова буде розумітися потенціал релятивістського наближення квантового дефекту плюс ефективний
обміно-кореляційний потенціал взаємодії «зовнішня частинка-остов». Модельний параметр, що міс-
титься в потенціалі, визначається в рамках КЕД процедури мінімізації калібрувально-неінваріантного
внеску в радіаційну ширину рівнів в спектрі рідбергівських атомів (ab initio схема визначення пара-
метра).

Теги: апарат релятивістської багаточастинкової теорії збурень; приближення квантового дефекту; рідберговські атоми

Список літератури

 1. Grant I.P. Relativistic Quantum Theory of Atoms and Molecules. Oxford, 2008. 650 p.
 2. Ivanova E.P., Grant I.P. Oscillator strength anomalies in Ne isoelectronic sequence with applications to     X-ray laser modeling. J.Phys.B., 1998, vol.31, pp. 2871-2883.
 3.  Glushkov A.V. Relativistic Quantum Theory. Quantum, mechanics of Atomic Systems. Odessa: Astroprint, 2008. 700 p.
 4. Glushkov A.V., Ivanov L.N. Radiation Decay of Atomic States: atomic residue and gauge non-invariant contributions. Phys. Lett.A., 1992, vol.170. pp. 33-38.
 5.  Glushkov A.V. Advanced relativistic energy approach to radiative decay processes in multielectron atoms and multicharged ions. Advances in Theory of Quantum Systems in Chem. and Phys. Ser: Frontiers in Theoretical Phys. and Chem. Berlin: Springer, 2012, vol.26, pp. 31-54.
 6.  Seaton M.J. Quantum defect theory. Rep. Prog. Phys., 1983, vol.46, pp. 167-258.
 7.  Martin I., Karwowski J. Quantum defect orbitals and the Dirac second-order equation. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 1991, vol.24, pp. 1539-1544.
 8.  Charro E., Martin I., Lavin E. Multiconfiguration Dirac-Fock and Relativistic quantum defect orbital study of triplet-triplet transitions in beryllium-like ions. J.Quant.Spectr.Rad.Transf, 1996, vol.56, no. 2, pp. 241-253.
 9. Kohn W., Sham S. Quantum density oscillations in an inhomogeneous electron gas. Phys. Rev.A., 1965, vol.137, pp. 1697-1710.
 10.  Stein M. Pseudo-potential approach to the relativistic treatment of alkali atoms. J.Phys.B.: At.Mol.Opt.Phys., 1993, vol.26, pp. 2087-2097.
 11.  Martin G., Wiese W. Atomic oscillator-strength distributions in spectral series of Li isoelec-tronic sequence. Phys. Rev. A., 1976, vol.13, pp. 699-714.
 12.  Martin G., Wiese W. Tables of critically evaluated oscillator strengths for lithium isoelectronic sequence. Journ. of Phys. Chem. Ref. Data, 1976, vol.5, pp. 537-570.
 13.  Weiss A.W. Hartree-Fock line strengths for lithium, sodium and copper isoelec-tronic sequences. J.Quant. Spectr. Rad. Tr., 1977, vol.18, pp. 481-491.
 14.  Gounand F. Calculation of radial matrix elements and Radiative lifetimes for highly excites states of alkali atoms using the Coulomb approximation. Journ. de Phys., 1979, vol.40, pp. 457-460.
 15.  Lindgard A., Nielsen S.E. Transition probabilities for the alkali isoelectronic sequences: LiI, NaI, KI, RbI, CsI, FrI. Atom. Data.Nucl.Data.Tabl., 1977, vol.19, pp. 533-633.
 16. Nahar S.N. Relativistic fine structure oscillator strengths for Li-like ions: C IV – Si XII,SXIV,ArXVI,CaXVIII,Ti XX,Cr XXII, Ni XXVI. Astronomy and Astrophys, 2002, vol.389, pp. 716-728.
 17. Ivanov L.N., Ivanova E.P. Extrapolation of atomic ion energies by model potential method: Na-like spectra. Atom.Data Nucl .Data Tab., 1979, vol.24, pp. 95-121.
Завантажити повний текст (PDF)