Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Сербов М.Г., Балан А.К., Соляникова О.П. Багатофакторний системний та мультифрактальний підходи у моделюванні екстремально високих паводків (на прикладі р. Дунай) та часових флуктуацій концентрацій забруднюючих сполук у річній воді
 3. Коріневська В.Ю. Трансформація неорганічних сполук азоту в процесі очищення стічних вод на очисних спорудах м. Б-Дністровського
 4. Гавій В.М., Мирон І.В. Санітарно-екологічний стан лісів як передумова розвитку лісової рекреації (на прикладі Чернігівської області)
 5. Лобуренко О.О. Вантажі в морських портах Україні: екологічні задачі і шляхи їх вирішення
 6. Ільїна В.Г., Чернякова О.І. Аналіз сучасного стану забруднення агроекосистем на території зрошення Одеської області з урахуванням інтенсифікації сільськогосподарського виробництва
 7. Соляникова О.П. Дослідження часових рядів концентрацій забруднюючих речовин (нітратів ) у водних басейнах Малих Карпат
 8. Рекіш А.О. Основи забезпечення стійкого і екологобезпечного розвитку економіки України
 9. Хумарова Н.І. Концептуальні підходи до формування пріоритетів економіко-екологічного оновлення приморських регіонів
 10. Івченко І.Ю. Вербальна модель синхронізації виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності промислового підприємства
 11. Польовий А.М. Математичне моделювання росту апекса пагона злакових культур
 12. Божко Л.Ю. Вплив зрошення на гідрометеорологічний режим полів з овочевими культурами
 13. Барсукова О.А. Вплив агрометеорологічних умов на продуктивність ярого ячменю
 14. Семенова І.Г. Циркуляційні умови атмосфери в періоди катастрофічних літніх паводків на Дунаї
 15. Галич Є.А., Сущенко А.І. Головні компоненти полів геопотенціалу в атмосфері Західного сектору Південної півкулі
 16. Романова Г.В. Зв’язок атмосферних фронтів з індексом блокування
 17. Гопченко Є.Д., Черой О. I. Часова мінливість швидкості течії і мутності води в гирлі Бистре Кілійської дельти Дунаю
 18. Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С. Особливості водного і сольового режимів оз. Китай у 2007 р.
 19. Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В. Використання формул об’ємного типу для нормування характеристик весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець
 20. Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Загуменна І.А. Генетичні складові підземного живлення річок басейну Верхньої Колими
 21. Бєлий А.В., Гопченко Є.Д. Час руслового добігання в період максимального паводочного стоку на річках північно-східного Нечорнозем’я Росії і його розрахунок
 22. Захарова М.В. Використання кривих забезпеченості для оцінки якості води річки Тиси
 23. Шакірзанова Ж.Р. Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України
 24. Юрасов С.Н., Юрасова А.Ю. Математична модель сталої турбулентної дифузії завислої речовини у водному потоці
 25. Філонов А.Є., Терещенко І.Е. Моніторинг Ель-Ніньо 1997-1998 рр. у діяльному шарі Тихого океану біля західного узбережжя Мексики
 26. Полонський О.Б., Торбинський О.В., Башарін Д.В. Вплив Північно-Атлантичного коливання, Ель-Ніньо – Південного коливання і Індоокеанського диполю на просторово-часову мінливість приземної температури повітря і атмосферного тиску Середземно-Чорноморського регіону
 27. Джиганшин Г.Ф., Полонский А.Б. Багатомасштабна мінливість витрат Гольфстріму
 28. Ілюшин В.Я. Статистичний метод оцінки балансу наносів у районі Керченської протоки
 29. Попов Ю.І., Матигін О.С. Особливості циркуляції вод поверхневого шару Чорного моря по термічним супутниковим даним
 30. Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А. Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах
 31. Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Солонко Т.В. Узагальнена динаміко-стохастична модель глобального циклу вуглецю: внесок біоти у глобальний цикл вуглецю
 32. Хецеліус О.Ю. Нова чисельна апроксимація поправки на поляризацію вакууму полем ядра в кулонівських системах
 33. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним cos-подібним імпульсом

Статті

Автори: Сербов М.Г., Балан А.К., Соляникова О.П.
Сторінки: 7-13
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 14-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гавій В.М., Мирон І.В.
Сторінки: 21-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобуренко О.О.
Сторінки: 27-33
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ільїна В.Г., Чернякова О.І.
Сторінки: 34-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соляникова О.П.
Сторінки: 40-45
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 46-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хумарова Н.І.
Сторінки: 55-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івченко І.Ю.
Сторінки: 64-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 75-83
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 84-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Барсукова О.А.
Сторінки: 93-102
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Семенова І.Г.
Сторінки: 103-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Сущенко А.І.
Сторінки: 110-116
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романова Г.В.
Сторінки: 117-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Черой О. I.
Сторінки: 122-128
анотація завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С.
Сторінки: 129-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В.
Сторінки: 133-138
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Загуменна І.А.
Сторінки: 139-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бєлий А.В., Гопченко Є.Д.
Сторінки: 147-151
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Захарова М.В.
Сторінки: 152-156
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 157-164
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.Н., Юрасова А.Ю.
Сторінки: 165-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Філонов А.Є., Терещенко І.Е.
Сторінки: 170-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полонський О.Б., Торбинський О.В., Башарін Д.В.
Сторінки: 181-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Джиганшин Г.Ф., Полонский А.Б.
Сторінки: 198-205
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 206-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Попов Ю.І., Матигін О.С.
Сторінки: 217-224
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А.
Сторінки: 225-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Солонко Т.В.
Сторінки: 234-239
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 240-244
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В.
Сторінки: 245-249
анотація список літератури завантажити переглянути