Операторна теорія збурень – новий метод опису Штарковських резонансів

Автори: О.В. Глушков

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 142-147

Анотація

Ми пропонуємо новий послідовний, єдиний квантово-механічний підхід до вирішення проблеми квазістаціонарних станів, включаючи як ефект Штарка, так і проблему розсіювання взагалі. Підхід дозволяє розраховувати комплексні енергії резонансів і особливо корисний при дослідженні області спектра поблизу кордону нового континууму. Розроблений нами метод опису квазістаціонарних станів в принципі позбавлений недоліків всіх існуючих квантів-механічних методів рішення задачі Штарка і грунтується на формалізмі операторної теорії збурень. Його суть – включення добре відомо-го в теорії розсіювання “distorted waves” наближення в рамки формально точної теорії збурень. Запропонований новий метод може бути використаний для вивчення резонансів будь-якої природи. В даний час він застосовується нами до дослідження резонансів компаунд – ядра, що утворюється при зіткненні важких іонів. На відміну від інших підходів, він дозволяє розраховувати не тільки функцію стану розсіювання, але і визначати функцію стану з комплексною енергією плюс повне ортогональне доповнення функцій розсіювання.

Теги: енергії і ширини резонансів; ефект Штарка; формалізм операторної теорії збурень

Список літератури

 1. Ландау Л.Д. Квантовая механика /Л.Д. Ландау, Е.М. Дифшиц. – М.:Наука, 1977.-790 с.
 2. Глушков А.В. Атом в электромагнитном поле: Численные модели / А.В. Глушков – Киев: ТНТ, 2005.-450 с.
 3. Лисица В.С., Новое в эффектах Штарка и Зеемана для атома водорода / В.С. Лисица // УФН.- 1977.-Т.153, №3.- C.379-422.
 4. Harmin D.A. Theory of the Non hydrogenic Stark Effect. Phys.Rev.Lett., 1982, vol.49, no. 2. pp. 128-131.
 5. Казанский А.И. Диабатические квазистационарные состояния и неустойчивые замкнутые траектории /А.И. Казанский, В.Н. Островский //ЖЭТФ.-1989.-Т.95, №4.-С.1162-1168.
 6. Yamabe T., Tashiibana A., Silverstone H.J. Theory of ionization of hydrogen atom by external electric field. Phys.Rev.A, 1977, vol.16, no. 3, pp.877-890.
 7. Казанский А.И. Надпороговые резонансные серии, связанные с неустойчивой классической траекторией в задаче об атоме водорода в электрическом поле. /А.И. Казанский, В.Н. Островский, Д.А. Тельнов // Тез. докл. 2 Всесоюзного Семинара по Атомной спектроскопии. – Ростов Великий, 1990.-С. 29.
 8. Maquet A., Chu S-I., Reinhardt V.P. Stark ionization in dc and ac electric field: an L2 complex coordinate approach. Phys.Rev.A., 1983, vol.26, no. 6, pp. 2246-2261.
 9. Telnov D.A., DC Stark effect in hydrogen atom via sturmian expansion. J.Phys. B: At. Mol. Opt. Phys, 1989, vol.22, no. 4.- pp. L399-404.
 10. Мур В.Д. Штарковские резонансы и скейлинг ридберговых атомов / В.Д. Мур, В.С. Попов, А.В. Сергеев, А.В. Щеблыкин // ЖЭТФ.-1989.-Т.96,№1.-С. 91-106.
 11. Hehenberger M., McIntosh H.V., Brändas E. Weyl’s theory ap-plied to the Stark effect in the hydrogen atom. Phys. Rev. A., 1974, vol.10, pp. 1494 – 1506.
 12. Popov V.S., Mur V.D., Sergeev A.V. 1/n expansion for the Stark effect in Rydberg atoms. Phys.Lett.A., 1990, vol.149, no. 9, pp. 425-433.
 13. Zimmerman M., Littman M., Kash M., Kleppner D. Stark struc-ture of Rydberg states of alkali-metal atoms. Phys.Rev.A., 1979, vol.20, no. 6, pp. 2251-2275.
 14. Damburg R.J., Kolosov V.V. Hydrogen atom in uniform electric field. J. Phys. B.: Atom.,Mol.,Opt. Phys, 1979, vol.12, no. 22, pp. 2637-2644.
 15. Дамбург Р.Я. Асимптотический подxод к задаче Штарка / Р.Я Дамбург, В.В. Колосов. – Рига: Зилитис,1987.-180 с.
 16. Glushkov A.V., Ivanov L.N. DC Strong-Field Stark-Effect: con-sistent quantum-mechanical approach. J.Phys. B:At.Mol.Opt. Phys.,1993, vol.26, no. 16, pp. L379-396.
 17. Glushkov A.V. Operator Perturbation Theory for Atomic Sys-tems in a Strong DC Electric Field. Advances in Quantum Meth-ods and Applications in Chemistry, Physics, and Biology. Series: Progress in Theoretical Physics and Chemistry. Berlin: Springer, 2013, vol.27, pp. 161-188.
 18. Glushkov A.V., Ambrosov S.V., Ignatenko A.V., Kor-chevsky D.A. DC Strong Field Stark Effect for Non-hydrogenic Atoms: Consistent Quantum Mechanical Approach. Int.Journ.Quant.Chem, 2004, vol.99, no. 6, pp. 936-939.
 19. Glushkov A.V., Lepikh Ya.I., Khetselius O.Yu., Fedchuk A.P., Ambrosov S.V , Ignatenko A.V. Wannier-mott excitons and at-oms in a DC elecric field: photoionization, Stark effect, reso-nances in the ionization continuum. Sensor Electr. and Micro-syst. Techn., 2008, no. 4, pp. 5-11.
 20. Глушков А.В. Атомы и двухатомные молекулы во внешних эффективных полях N-компонентных материалов /А.В. Глушков // Моделирование на ЭВМ элементарных атомных процессов.- Киев, 1992.-С. 121-124.
 21. Glushkov A.V., Khetselius O.Yu., Svinarenko A.A., Lovett L. Energy Approach to Nuclei and Atoms in a Strong Laser Field: Stark Effect and Multi-photon Resonances. Quantum Theory: Reconsideration of Foundations (AIP), 2010, vol.1232, pp. 228-234.
Завантажити повний текст (PDF)