Оцінка продуктивності ярого ячменю в Україні

Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 111-117

Анотація

Досліджені ряди урожайності ярого ячменю в економічних районах України та вплив основних метеорологічних елементів на щорічні коливання урожаїв. Виділені періоди, коли метеорологічні фактори у найбільшій мірі впливають на врожай. Отримані статистичні залежності аномалії урожаїв від аномалій середньомісячних температур та сум опадів.

Теги: аномалія; тенденція; урожайність; фази розвитку; яровий ячмінь

Список літератури

  1. Обухов В.М. Урожайность и метеорологические факторы. – М.: Госпланиздат, 1949. –317 с.
  2. Коган Ф.Н. Оценка агрометеорологических условий по аномалии урожайности // Метеорология и гидрология, 1974. – №2. – С. 75 – 81.
  3. Коган Ф.Н. Урожай зерновых культур в черноземной зоне ЕЧ СССР и возможности его предсказания на основе данных о погоде // Труды Гидрометцентра СССР, 1977. – Вып.174. – С. 3 – 23.
  4. Паршин В.Н, Пасов В.М., Коган Ф.Н. Влияние условий погоды на урожай зерновых культур. // Метеорология и гидрология,1974. №6. – С. 74 – 81.
  5. Кабанов П.Г. Прогноз урожая по некоторым агрометеорологическим показателям // В кн.: «Проблемы борьбы с засухой и рост производства сельскохозяйственной продукции». – М.: Колос, 1974. – С.119 – 121.
  6. Пасов В.М. О двухлетней цикличности урожаев зерновых культур // Метеорология и гидрология, 1974. № 11. – С.63 – 71.
Завантажити повний текст (PDF)