Методологічні підходи до оцінки інвестиційної привабливості

Автори: Поліщук Т.Н.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки:

Анотація

Узагальнені методики інвестиційної привабливості регіонів, галузей та об’єктів. Розроблена модель оцінки інвестиційної привабливості виноградарсько-виноробного підкомплексу України, основними факторами якої є наявність мікрозон для виробництва марочних вин та вин контрольованих найменувань за походженням (КНП), нові сорта з комплексною стійкістю, інтелектуальна власність, агропромислова інтеграція, окупність інвестицій та ін.

Теги: виноградарсько-виноробний комплекс; галузевий аспект; інвестиційна привабливість; регіональний аспект

Список літератури

 1. Інвестиційний клімат в Україні. – К.: Нора-друк, 2002.. – 246 с.
 2. Марчак В. Черное дело кризиса // Компаньон. – 2001. – №35. – с. 3 – 14.
 3. Забарная Э. Н., Харичков С. К. Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития. – Одесса, 2002. – с. 55 – 60.
 4. Болейко Ю. О. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів //Фінанси України. – 1997. – №6. – с. 65 – 72.
 5. Головатюк В. М., Соловьев В. П. Проблемно-ориентированная оценка инвестиционного климата в условиях инновационного развития экономики. – Сб. Проблемы и перспективы инновационного развития экономики // Материалы   10-ой международной научно-практической конференции по инновационной деятельности. – Киев – Симферополь – Алушта,2005. – 343 с.
 6. Маліцький Б. А., Головатюк В. М., Соловйов В. П. Оцінка інвестиційної привабливості соціально-економічного середовища. – К.: 1996.
 7. Альгин А. П. Риск и его роль в общественной жизни. – Мысль, 1989.
 8. Тихомиров В. Б., Тихомирова И. В. Политический риск: рейтинг Литвы // Диалог. – 1990. – №15.
 9. Устенко О. Л. Предпринимательские риски: основы теории, методология оценки и управление. –К.: Издательство «Всесвіт», 1996.
 10. Гойко А. Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. – К.: Віра – Р, 1999. – 319 с.
 11. Куренков Ю. В. Промышленность в меняющихся условиях: промышленная политика и перестройка промышленности. – М.: ИМЭМО РАН, 1996. – с.60-61.
Завантажити повний текст (PDF)