Метод оцінювання агрометеорологічних умов формування урожайності цукрового буряку в адміністративних районах України

Автори: Щербак Л.В.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 128-134

Анотація

Викладено метод оцінювання агрометеорологічних умов формування урожайності цукрового буряку за міжфазні періоди та в цілому за вегетаційний період для окремих адміністративних районів України. Основою методу є модель В.П.Дмитренка (УкрНДГМІ), яка враховує коефіцієнти продуктивності за температурою повітря і кількістю опадів.

Теги: агрометеорологічні умови; коефіцієнти продуктивності; урожайність

Список літератури

  1. Дмитренко В.П. Методическое пособие по анализу и количественной оценке агрометеорологических условий выращивания зерновых культур в отдельном районе. – Л.: Гидрометеоиздат, 1980. – 49 с.
  2. Методические указания по составлению прогнозов урожайности озимой пшеницы по территории УССР. – К.: Фол УкрУГКС, 1986. – 30 с.
  3. Дмитренко В.П. Методические указания по составлению прогноза урожайности озимой пшеницы на территории УССР. Фол УГМС УССР, 1978. – 35 с.
  4. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник, вип. 5. – Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 2002. – 647 с.
  5. Галюк И.П., Дмитренко В.П., Перелет Н.А. Методические указания по составлению прогноза средней областной урожайности и валового сбора сахарной свеклы по территории Украинской ССР и Молдавской ССР. – Украинское республиканское управление по гидрометеорологии и контролю природной среды /УкрУГКС/. – К.: Фол УкрУГКС, 1986. – 23 с.
  6. Дмитренко В.П. Оценка влияния температуры воздуха и осадков на формирование урожая основных зерновых культур. //Методическое пособие. – Л.: Гидрометеоиздат, 1976.- 48 с.
  7. Дмитренко В.П. Агроекологія, радіологія, меліорація. Адаптації меліоративного землеробства до погоди і клімату.- Київ: Вісник аграрнох науки, № 2, 2003.- С.52-56.
Завантажити повний текст (PDF)