Зростання рослин і біологічний час. Результати розрахунків

Автори: Наумов М.М.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 101-107

Анотація

В роботі аналізується чисельний розрахунок швидкості розвитку соняшнику залежно від чинників світла, тепла, вологи. Запропонований розрахунок швидкості розвитку може бути використаний для прогнозів настання фенологічних фаз розвитку сільськогосподарських культур, а також може бути використаний в розрахунках осі біологічного часу в динамічних моделях продуційного процесу рослин.

Теги: біологічний час; дихання; зростання; продуційний процес рослин; розвиток; фотосинтез

Список літератури

  1. Наумов М.М. Рост растений и биологическое время. // Вісник Одеського державного екологічного університету, 2005, Вип.. 1, С.72-78.
  2. Наумов М.М. Прогноз урожайности семян подсолнечника на основе математической модели продукционного процесса. В кн.: Гідрометеорологія і охорона навколишнього середовища – 2002. Доповіді до ювілейної міжнародної конференції. 2003, Ч.1, -С.264-270.
Завантажити повний текст (PDF)