Особливості статистичної структури полів геопотенціалу в західному секторі високих широт південної півкулі

Автори: Галич Є.А

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 135-140

Анотація

Завданням дослідження був розгляд особливостей статистичної структури полів геопотенціалу, обумовленої великомасштабними процесами. В якості початкової інформації розглядаються дані реаналізу середньомісячних значень висот ізобаричних поверхонь АТ500 і АТ200 за зимовий период з 1981-1996 рр., заданих у вузлах регулярної сіткі точок 2.5° на 2.5°. В якості апарату дослідження використовувались методи багатовимірного статистичного аналізу. Вивченні особливості однорідності і ізотропності полів геопотенціалу АТ500 і АТ200 , проведені апроксимації просторової структури полів кореляції аналітичними виразами.

Теги: геопотенциал; реанализ; структура поля

Список літератури

  1. Атмосфера. Справочник. -Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 510 с.
  2. Гирская Э.И., Сазонов Б.И. Годовые колебания атмосферного давления.- Труды ГГО.- 1975.- Вып. 354.- С. 30-39.
  3. Луценко Э.И., Прямиков С.М., Саруханян Э.И., Смирнов Н.П. Полугодовые колебания термобарических полей в северном и южном полушариях. Труды ААНИИ.- Т.371.- 1983.- С.6-18.
  4. Метеорология южного полушария / Под ред. Ч.У. Ньютона.- Л.: Гидрометеоиздат, 1976.-260 с.
  5. Милашенко Г.П. Карты повторяемости циклонов и антициклонов, траектории циклонов и распределение общей облачности по данным ИСЗ. Материалы по климату и циркуляции южного полушария. Вып. I. .-Л.: Гидрометеоиздат, 1978.-63с.
  6. Справочник по климату Антарктиды.- Т. II.- 1977. – 493 с.
  7. Средний абсолютный геопотенциал главных изобарических поверхностей от 1000 до 100 мбар в узлах картографической сетки южного полушария / Под ред. Л.Г. Заставенко. -М.: Гидрометеоиздат, 1972.-99 с.
  8. Средние значения температуры на изобарических поверхностях в узлах регулярной картографической сетки над южным полушарием.-М.: ВНИИГМИ – МЦД.- 1974.-123 с.
  9. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної информації: підручник.- К.: Міносвіти України.- 1999.- С. 331-421.
  10. Оцінка стану кліматичної системи Західної Антарктики (району Антарктичного півострова), у світлі мінливості циркуляційної тропосфери і низької стратосфери термічних та динамічних характеристик Південного океану, а також динаміки зледеніння. Предварительный отчет по теме №71.- 2004.-C.1-16.
Завантажити повний текст (PDF)