Оцінка якості вод р. Південний Буг за гідрохімічними показниками (у межах Вінницької області)

Автори: Чугай А.В., Колісник А.В.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 182-191

Анотація

Виконано оцінку якості вод р. Південний Буг у межах Вінницької області за 2000 – 2004 рр. Проаналізовано зміни якості води за період, що розглядається, та можливі джерела антропогенного впливу на природні води.

Теги: комбінаторний індекс забрудненості; лімітуючий показник забруднення; якість води

Список літератури

  1. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та інші. – К.: Символ – Т, 1998. – 28 с.
  2. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ніка центр, 2001. – 262 с.
  3. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Вінницькій області в 2003 р. – Вінниця, 2004. – 62 с.
Завантажити повний текст (PDF)