Реалізація природоохоронної інвестиційної ініціативи за допомогою спеціалізованих фінансово-кредитних установ

Автори: Загорій О.В.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 35-39

Анотація

Розробка сучасного екологічного мислення, формування екологічної культури організації знаходять своє відображення у якісно інших організаційної поведінці та практичної діяльності українських господарюючих суб’єктів, окремим випадком яких є природоохоронна інвестиційна ініціатива. Реалізація природоохоронної інвестиційної ініціативи за допомогою спеціалізованих фінансово-кредитних установ бачиться однією з форм реалізації прав та обов’язків суб’єктів господарської діяльності у сфері використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища. Впровадження спеціалізованих фінансово-кредитних установ з ціллю реалізації природоохоронної ініціативи дозволить освоїти природоохоронну методологію управління, техніку та технологію, що буде сприяти покращенню еколого-економічної ситуації в Україні.

Теги: інвестиційна діяльність природоохоронного напрямку; кредитні союзи; природоохоронна інвестиційна ініціатива; спеціалізовані фінансово-кредитні установи

Список літератури

  1. Баб’як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О. Екологічне право України: Навчальний посібник. – К.: Атака, 2000. – 216с.
  2. Декларація про державний суверенітет України (16 липня 1990 р.) // Відомості Верховної Ради УРСР.-1990.-№ 31.-Ст.429.
  3. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. — № 30. – Ст. 141.
  4. Малишко М.І. Основи екологічного права України. – К.: МАУП, 1999. – 152с.
Завантажити повний текст (PDF)