Венчурні фонди як альтернативне джерело фінансування природоохоронної діяльності

Автори: Павленко О.П., Міхова І.В., Головіна О.І.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 40-47

Анотація

Венчурні фонди є перспективним та ефективним інструментом для вирішення задач природоохороного характеру як на рівні підприємств, так і на рівні держави. Венчурне фінансування приносить відмінний ефект не тільки інвестуючим компаніям, але і об’єкту інвестування, державі, природному середовищу та суспільству в цілому.

Теги: венчурний капітал; венчурні фонди; інвестиції; фінансування природоохоронної діяльності

Список літератури

  1. Бочаров В.В. Инвестиции.-СПб.:Питер,2003.-288с.
  2. Арестархов О. Венчурные фонды в Украине: чем занимаются, чего хотят//Бизнес. 2003.- №46(565).-С.12-14.
  3. Особенности и закономерности работы венчурного капитала в Украине //Деловой партнер. 2001.-№2(4).-С.25-26
Завантажити повний текст (PDF)