Cтік зважених наносів на карпатських притоках Дністра

Автори: Мельник С.В.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 192-199

Анотація

Відновлено ряди середньомісячних і середньорічних витрат зважених наносів на притоках Дністра що стікають з Карпатської височини. На основі статистичної обробки рядів спостережень отримані дві залежності. Перша дозволяє визначати середньобагаторічну витрату зважених наносів на ріках, де не велися спостереження за стоком наносів, але є спостереження за витратою води. Друга, на основі розрахунку порядку по системі А.Є. Шайдегера, дозволяє визначати середньобагаторічну витрату зважених наносів на невивчених ріках, де не велося ніяких спостережень.

Теги: витрата зважених наносів; притоки Дністра; рівняння регресії; система А.Є. Шайдегера

Список літератури

  1. Ресурсы поверхностных вод СССР. Т.6, вып. 1. Западная Украина и Молдавия. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970-1980.
  2. Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Государственный комитет СССР по гидрометеорологии природной среды. Обнинск ВНИИГМИ-МНД-1981-1991.
  3. Хмаладзе Г.Н. Выносы наносов реками Черноморского побережья Кавказа. – Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 168 с.
  4. Иванов Ю.Н. Сток взвешенных наносов рек бассейна Сыр-Дарья. //Труды Среденеазиатского НИГМИ. Вып 36(51). – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 310 с.
  5. Кочубей С.Г. Исследование формирования твердого стока рек украинских Карпат // Автореф. дис. … канд. геогр. наук. – К., 1971. – 20 с.
  6. Определение расчетных гидрологических характеристик. СНиП 2.01.14-83. Москва 1985. – 47 с.
  7. Кіндюк Б.В., Средницька Є.В. Методи ідентифікації річкових систем на прикладі р. Збруч//Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. – 2005. – №2. – С. 247-252.
  8. Шайдеггер А.Е. Теоретическая геоморфология. – М.:Прогресс, 1964. – 450 с.
Завантажити повний текст (PDF)