Вплив аварійних скидів зливних стічних вод на екологічний стан акваторії Одеського морського торговельного порту

Автори: Нагаєва С.П., Кравець М.О.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 24-28

Анотація

Виконано розрахунок об’ємів аварійних скидів зливних стічних вод в акваторію Одеського морського торговельного порту . Дана економічна оцінка збитків, нанесених державі внаслідок порушення законодавства про охорону і раціональне використання водних ресурсів.

Теги: витрати та об’єми стічних вод; зливні стічні води; коефіціент стоку; концентрації забруднювальних речовин

Список літератури

  1. Караушев А.В. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на качество поверхностных вод.–Л.: Гидрометиздат,1987 – 175 с.
  2. Лапшов Н.Н. Расчеты выпусков сточных вод.- М.: Стройиздат,1977-110 с.
  3. Канализация населенных мест и промышленных предприятий.-М.:Стройиздат,1981-639 с.
  4. Яковлев С.В., Ласков Ю.М. Канализация-Водоотведение и очистка сточных вод.- М.:Стройиздат,1987. –319с.
  5. Методика розрахунку розмiрiв вiдшкодування збиткiв, заподяних державi внаслiдок порушення законодавства про охорону та рацiональне використання водних ресурсiв. – Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища та ядерноi безпеки Украiни. 18 травня 1997р. за №37.- 30с.
Завантажити повний текст (PDF)