Комплексний підхід к вирішенню питання о кластеризації даних

Автори: Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Попович П.П.

Рік: 2006

Випуск: 02

Сторінки: 64-74

Анотація

Досліджено застосування комплексного підходу до кластеризації даних за допомогою факторного й кластерного аналізів. Виділені та проаналізовані фактори й факторні навантаження по чотирьох кліматичних характеристиках по території України для лютого. Побудовано узагальнені кластери для зазначених кліматичних характеристик.

Теги: дисперсия; загальний фактор; кластер

Список літератури

  1. Бучинский И.Е. Климат Украины в прошлом, настоящем, будущем. – К: Госсельхозиздат, 1963. – 308 с.
  2. Климат Украины / Под редакцией Прихотько Г.Ф., Ткаченко А.Р., Бабиченко В.Н.. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 913 с.
  3. Щербань М.И. Микроклиматология. – К.: Вища школа, 1985. –221 с.
  4. Геодонов А.Д. Изменения температуры воздуха на северном полушарии за 90 лет.- Л.: Гидрометеоиздат, 1973. – 146 с.
  5. Рубинштейн Е.С., Полозова Л.Г. Современное изменение климата. – Л.: Гидрометеоиздат, 1966. – 268с.
  6. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. Підручник. – К.: Вища школа, 1999. – С.455-513.
  7. Горелик А.Л., Скрипник В.А. Методы распознания. – М.: Высшая школа, 1984.- 273 с.
  8. Райзин Дж. Вэн. Классификация и кластер. – М.: Мир, 1980. – 244 с.
  9. Серга Э.Н. Универсальный адаптивный итерационный метод кластерного анализа // Міжвідомчий науковий зб. України: Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2003. – Вип.47. – С.83-89.
Завантажити повний текст (PDF)