Оптимізація рекреаційного навантаження на природні території, що підлягають особливій охороні

Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 5-12

Анотація

Природні території, що підлягають особливій охороні, створюються головним чином для збереження та відтворення природних систем. Розвиток рекреаційної діяльності та еколотуризму при цьому можуть бути джерелом додаткового прибутку. Проте, така діяльність повинна бути науково обґрунтованою. Підходи щодо встановлення максимальних рекреаційних навантажень на природні системи засновані на їх внутрішніх характеристиках та не враховують функціональне зонування заповідних територій, вид туру, мета перебування, вік рекреантів та сезонність. Запропонований підхід щодо оптимізації рекреаційних навантажень згідно даних параметрів.

Теги: оптимизация; природні території що підлягають особливій охороні; рекреаційне навантаження

Список літератури

  1. Чернов В.Ю. Роль особо охраняемых территорий в улучшении качества жизни населения. –Технологии качества жизни. – 2000, т. 1, №1. – С. 7-12.
  2. Шавкунова Е.А. Проверка туристических проектов на экологичность в Германии. – Технологии качества жизни. – 2000, т.1, №1. – С. 13-14.
  3. Гетьман В.І. Еколого-економічна (рекреаційна) діяльність установ природно-заповідного фонду. – Екологічний вісник, 2006, №6 (40). – С. 2-6 .
  4. Методичні рекомендації щодо визначення максимального рекреаційного навантаження природних комплексів і об’єктів у межах природно-заповідного фонду України за зонально-регіональним розподілом. / Державна служба заповідної справи Мінекоресурсів України, Науковий центр заповідної справи Мінекоресурсів України. – К., 2003 р. 43 с.
  5. Рекреационное использование территории и охрана лесов.- М.: Лесн. пром., 1986.-С. 156.
  6. Чижова В.П. Рекреационные нагрузки в зонах отдыха. – М.: Наука, 1977. – 129 с.
  7. Кульчицкая Е.А., Шимечко Г. И. Методические аспекты формирования рекреационно-туристических ресурсов // Устойчивое развитие туризма на Черноморском побережье. – Одесса, 2001. – С. 28-33.
  8. Русєв І. Т., Сафранов Т. А. Екологічний туризм. – Одеса.: ОДЕКУ, 2005. – 126 с.
  9. Шаталов В.М., Нога И.В. Динамическая модель влияния антропогенной нагрузки на рекреационные ресурсы / Донецкий институт туристического бизнеса – http://www.donnu.edu.ua/bio/pzf/index.htm
Завантажити повний текст (PDF)