Аналіз підприємницьких процесів у секторі малого бізнесу як функція податкової адміністрації

Автори: Шершньова С.Є.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 86-90

Анотація

Зроблена спроба розглянути один з важливих аспектів розвитку нових функцій податкової адміністрації України, а саме, аналіз підприємницьких процесів на підприємствах малого бізнесу, обґрунтування необхідності розвитку аналітичної функції та доцільності використання економічного аналізу як її інструменту.

Теги: економічний аналіз; інформаційні бази; малий бізнес; пільги; податкова система

Список літератури

  1. Касьяненко М. Організація роботи органами податкової служби. — Ірпінь: Акад. ДПС, 2002. — 292 с.
  2. Малые и средние предприятия. Управление и организация / Под ред. Пихлера Й.Х., Пляйтнера Х.Й., Шмидта К.-Х. Пер. с нем. И.С.Алексеевой и Г.И.Токаревой. — М.: Междунар. отношения, 2002. — 280 с.
  3. Долішній М.І. Підприємництво в Україні: Проблеми становлення і розвитку. Долішній М.І., Козоріз М.А., Даниленко А.С. — Ужгород: Карпати, 2006. — 363 с.
  4. Брюммер К. Система поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Германии // Проблемы теории и практики управления. — 2005. — № 2. — С. 46-49.
  5. Філиппова С.В. Аналітична складова менеджменту податкової системи України Вісник національного університету “Львівська політехніка”. 2007. – № 576. – С. 307-312
  6. Шершнева С.Е, Кирев О.В. Использование налога на добавленную стоимость для учета и оценки предпринимательской деятельности // Тез. Междунар. техн. конф. «Проблемы и перспективы развития предпринимательства» – Харків: НТУ «ХПІ». – 2006. – С.107.
Завантажити повний текст (PDF)