Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції: перспективи розвитку та використання

Автори: Смірнова К.В.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 70-75

Анотація

Проаналізована та обґрунтована необхідність впровадження екологічного маркування; виявлені переваги використання знаку екологічного маркування для вітчизняних підприємств; розглянуті перспективи використання екологічного маркування.

Теги: екологічна сертифікація; екологічне маркування; екологічні критерії для продукції; екологічно чистий продукт; життєвий цикл продукції; конкурентоспроможність продукції

Список літератури

  1. Екологічне підприємництво: Навчальний посібник / В.Я. Шевчук, Ю.М.Саталкін, В.М.Навроцький та ін. – К.: Мета, 2001. – 191с.
  2. Екологічне управління: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М.Саталкін, Г.О. Білявський та ін. – К.: Либідь, 2004. – 432 с.
  3. Екологічний аудит: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М.Саталкін, В.М.Навроцький. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
  4. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. – СПб.: Питер, 2003. – 544 с.
  5. Интернет-ресурс http://ecolabel.org.ua/
  6. Интернет-ресурс http://mittalsteel.com.ua/pls/metalurg/paper.showpaper
  7. Интернет-ресурс http://www.stq.ru/
Завантажити повний текст (PDF)