Формування системи критеріїв оцінки стану екологічної безпеки приморських міст

Автори: Тонконога І.В.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 26-36

Анотація

Проведено ретроспективну оцінку соціально-екологічної та екологічної систем приморського міста. Сформовано систему критеріїв оцінки екологічної безпеки.

Теги: екологічна безпека; критерий; приморське місто

Список літератури

  1. Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів від 22.03.2001
  2. Ильнев К.В. Региональное сотрудничество причерноморских государств в области охраны морской среды. // Судоходство. – №7-8, 2004. – С.73-74.
  3. Каракаш И.И., Алдошина А.Е.Черное море просит помощи.- О.: Хаджибей,2000. – 225 с.
  4. Кожанова Г.А. Стратегия активной защиты Черного моря от загрязнения нефтепродуктами в Одесском регионе. Экологические проблемы Черного моря. – Одесса: ОЦНТЭИ, 2002.- С. 69-73.
  5. Козаченко В.І. Охорона та відтворення довкілля Чорного моря. // Причорноморський екологічний бюлетень. – №12, грудень 2001. – С. 54-58.
  6. Постатейні матеріали та комментар до «Конвенції про захист Чорного моря від забруднення». – «ЕкоПраво-Харків»: Харків, 1999/2000.- 140 с.
  7. Программа комплексного социально-экономического развития г. Одессы на 2005-2015 гг.
  8. Сборник международных конвенций в области охраны окружающей среды. – «Экоправо-Львов», 1999 – 303 с.
  9. Сенькина Л.М. Экологическое состояние Черного моря. // Причорноморський екологічний бюлетень. – №12, грудень 2001. – С. 133-135.
Завантажити повний текст (PDF)