Проблеми прогнозування концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі

Автори: Бєляєва І.В., Радіонова Л.П., Орлова С.А.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 13-17

Анотація

Виділено основні метеорологічні предикторі, що впливають на розсіювання викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, розроблено математичні моделі для прогнозування концентрацій діоксиду сірки в атмосферному повітрі міста Донецька за методом множинної регресії, зроблено аналіз впливу похибок визначення швидкості вітру, температури та вологості повітря на достовірність прогнозування концентрацій діоксиду сірки.

Теги: атмосферне повітря; діоксид сірки; метеорологічні предиктори; прогнозування

Список літератури

  1. РД 52.04.306-92. Охрана природы. Атмосфера. Руководство по прогнозу загрязнения воздуха. – Утв. Комитетом гидрометеорологии СССР 31.01.92 г., 69 с. – цит. по http://ecoman.narod.ru
Завантажити повний текст (PDF)