Проблеми моделювання економіко-екологічних систем в умовах невизначеності

Автори: Попова М.О.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 81-85

Анотація

Розглянуті проблеми моделювання економіко-екологічних систем, представлені варіанти зниження рівня невизначеності, розроблена інфологічна схема економіко-екологічної системи, виявлена залежність ефективності процесу вирішення проблемної ситуації від людського чинника.

Теги: економіко-екологічні системи; моделювання; невизначеність

Список літератури

  1. Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными объектами. –М.: Сов. Радио, 1980.
  2. Экономическая кибернетика: Учебное пособие; Донецкий гос.ун-т.-Донецк: ДонГУ, 1999. –397 с.
  3. В.В.Мыльник, Б.П.Титаренко, В.А.Волочиенко «Исследование систем управления»Учебное пособие для вузов, -2003. – 340с.
Завантажити повний текст (PDF)