Теоретичні підходи до формування контролінгу як компоненту управління морським природокористуванням

Автори: Ковальова Н.Г., Головіна О.І.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 55-63

Анотація

В статті розглядаються теоретичні аспекти формування економіко-екологічного контролінгу як системи, відображаючої діяльність підприємства. Його впровадження дозволяє збільшити результати роботи підприємства та гармонізувати взаємодію з навколишнім середовищем.

Теги: бизнес; економіко-екологічний контролінг; координация; рекреаційні ресурси; управління

Список літератури

  1. Буркинский Б.В., Ковалев В.Г., Ковалева Н.Г. и др. Экономические проблемы природоохранного менеджмента, – Одесса: ОГЭКУ, 2002, – 330с.
  2. Буркинский Б.В., Степанов В.Н. Харичков С.К. Природопользование: основы экономико-экологической теории, – Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 1999, – 350с.
  3. Громова Е.Н. Теоретические и прикладные основы морского природопользования: экономико-экологический аспект, – Одесса: УМАОН, Консалтинг, 1998-168с.
  4. Ковальова Н.Г., Лисенко Н.С. Техногенна та екологічна безпека в морському природокористуванні. – Одеса: ІПРЕЕД НАН України, 2001, – 218с.
  5. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. С англ..- М.: „Дело ЛТД”, 1995. – 704с.
  6. Финансы предприятия: Учебник/ ред. А.М. Поддерёгина. 3-е изд. – К.: КНЕУ, 2000.
  7. Черчик Л.М. Формування ринкових відносин у рекреаційному природокористуванні. Монографія, – Луцьк: ЛДТУ, 2006, – 352с.
  8. Horvath, Peter. Controlling. 4., überarb. Aufl.- Müchen: Vahlen, 1991.
  9. Frederic W, Taylor, Principles of scientific Management (New York: Harper and Row, 1911).
  10. M. Fayol. General and Industrial Management (London: Pitman, 1949, p 5-6).
Завантажити повний текст (PDF)