Стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі

Автори: Павленко О.П., Нумер Ахмад

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 42-49

Анотація

Стрімкий розвиток міжнародного туризму, дозволило цій галузі зайняти гідне місце серед першої трійки провідних галузей світової економіки. Внесок України досить скромний, незважаючи на високий ресурсний потенціал туризму. Основними проблемами є низька якість туристичного продукту: нерозвинутість туристичної інфраструктури, а туристичні послуги не відповідають міжнародним вимогам обслуговування; недосконала державна політика в сфері туризму. Цілеспрямована й системна робота на розвиток міжнародних туристичних зв’язків, а також забезпечення євроінтеграційного напрямку розвитку, є ефективним механізмом створення сприятливого середовища для розвитку туризму, ефективного використання туристичних ресурсів, просування національного туристичного продукту на світовому ринку, розвитку національної економіки й культури.

Теги: ефективність; конкурентоспроможність; ресурсний потенціал туризму; туризм; туристична інфраструктура; туристичний продукт

Список літератури

  1. Short-term tourism data 2007 //UNWTO World Tourism Barometer, V6, N 1, Jan 2008.
  2. Статистичний щорічник України за 2006р./ Під ред. О.Г. Осауленка.- К.: „Консультант”, 2007р. – 552с.
  3. Шульгина Л.М., Гаевская Е.Е. Тенденции развития рынка туристических продуктов в Украине // В сб. мат-лов VI Всерос. науч.-практ. конф. “Проблемы практического маркетинга в сфере сервиса”, Москва, Москов. гос. ун-т сервиса, 12 апр. 2006 г.
  4. Томаневич Л. Формування ринку туристично-рекреаційних послуг в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Стратегічний розвиток регіону – економічне зростання та інтеграція”. – Чернівці, 2006. – С.362-365.
Завантажити повний текст (PDF)