Районування за синхронністю коливань річного стоку в басейні р. Сіверський Донець (Україна)

Автори: Лобода Н.С., Бабаєва О.В.

Рік: 2008

Випуск: 05

Сторінки: 175-180

Анотація

Виконано районування за синхронністю коливань річного стоку у басейні р.Сіверський Донець на основі факторного аналізу. Показано, що коливання стоку у районі Донецького Кряжу мають свої відмінності.

Теги: річний стік; синхронність коливань; факторний аналіз

Список літератури

  1. Вишневський В.І. Річки і водойми України. Стан і використання. – Київ.: Віпол, 2000. – 375с.
  2. Кузин П.С., Бабкин В.И. Географические закономерности гидрологического режима рек. – Л.: Гидрометеоиздат, 1979. – 200 с.
  3. Лобода Н.С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: Монография. – Одесса: Экология, 2005. – 208 с.
  4. Лоули Д., Максвелл А. Факторный анализ как статистический метод. Пер. с англ. М.: Мир.-1967. -144с.
  5. Иберла К. Факторный анализ: Пер. с англ. – М.: Статистика,1980. – 397 с.
  6. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації: Підручник. – К.: Міносвіти України, 1999. – 600 с.
  7. Исследования и расчеты речного стока / Под ред. В.Д.Быкова. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 228 с.
  8. Жук В.А., Евстигнеев В.М. Исследование синхронности колебаний годового стока отдельных регионов приемами факторного анализа: Труды ВНИИГМИ-МЦД. – М.: Гидрометеоиздат,1993/ – С. 78-91с.
  9. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навчальний посібник. – Рівне. – 2000. – 192 с.
  10. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат,- 1984. – 447с.
Завантажити повний текст (PDF)