Вплив стоку р. Дунай на ряд гідрологічних та гідрохімічних параметрів в акваторії о. Зміїний

Автори: Прощенко В.В.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 319-323

Анотація

Наведені та обговорюються результати гідролого – гідрохімічних досліджень 2005 р., які проводилися в акваторії острова Зміїний. Дані, що були нами отримані, проаналізовані та порівняні з даними минулих років. Показано, що головний вплив на гідролого – гідрохімічний режим району, що досліджується, чинить стік р. Дунай.

Теги: гидрологический и гидрохимический режим; о. Змеиный; Черное море

Список літератури

  1. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология / Под ред. Ю.П.Зайцева, Б.Г.Александрова, Г.Г.Миничевой. – К.: Наукова думка, 2006. – 704 с.
  2. Холопцев А.В. Экосистема Чёрного моря / Учебное пособие. – Одесса, 1996.
  3. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 9, часть 2. – Л.: Гидрометеоиздат, 1964. – 366 с.
  4. Руководство по гидрологическим работам в морях и океанах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 725 с.
  5. РД 52.10.243-92. Руководство по химическому анализу морских вод. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1993. – 265 с.
  6. Природные условия взморья реки Дунай и острова Змеиный: Современное состояние экосистемы / Под ред. В.А.Иванова, С.В.Гошовского. – Севастополь: МГИ НАН Украины, 1999. – 268 с.
Завантажити повний текст (PDF)