Теоретичні і методичні підходи стосовно нормування характеристик максимального стоку з невеликих річкових водозборів

Автори: Гопченко Є.Д., Дорошенко О.М., Фараг Бін Салем Фуад

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 257-265

Анотація

У статті обґрунтовується розрахунковий варіант формули максимального стоку з невеликих водозборів.

Теги: максимальний стік; невеликі водозбори; нормування розрахункових характеристик; теория изохрон

Список літератури

  1. Гопченко Е.Д., Гушля А.В. Гидрология с основами мелиорации. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1989. – 302 с.
  2. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1984. – 447 с.
  3. Гопченко Е.Д. Некоторые проблемные вопросы расчета максимального паводочного стока. – ДАН СССР. – 1988. – Т.302. – №4. – С.955-957.
  4. Гопченко Е.Д. О перспективах дальнейшего использования формул предельной интенсивности для расчетов максимального стока с малых водосборов // Метеорология и гидрология. – 1997. – №9.- С.104-109.
  5. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е., Романчук О.К. Теоретические аспекты формул предельной интенсивности // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип.49.- С.414-423.
  6. Чеботарев А.И. Гидрологический словарь. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1978- 307с.
  7. Бефани А.Н. Основы теории ливневого стока // Труды ОГМИ, 1958. – Ч.2. – Вып. 14. – 305 с.
  8. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е. Нормирование характеристик максимального стока весеннего половодья на реках Причерноморской низменности. – К.: КНТ. – 2005. – 148 с.
  9. Гопченко Е.Д., Романчук М.Е., Бурлуцкая М.Э., Хоанг Тхи Лан Ань. О структурных особенностях формул редукционного типа и области их применения // Метеорологія, кліматологія та гідрологія. – 2005. – Вип.49. – С.424-431.
Завантажити повний текст (PDF)