Мезоструктура поля вітру у зонах атмоферних фронтів: просторово-часові особливості та спрощені прийоми моделювання

Автори: Грушевський О.М.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 184-191

Анотація

Розглянуті особливості мезомасштабної структури поля вітру на стадії інтенсивного фронтогенезу. Обгрунтовується можливість і алгоритм моделювання цих особливостей за допомогою методів теорії функцій комплексного змінного. Наводяться результати числових експериментів, обговорюються переваги і недоліки запропонованого підходу.

Теги: атмосферний фронт; вихрові структури; поле вітру; полюси функції; поперечна циркуляція

Список літератури

  1. Шакина Н.П. Динамика атмосферных фронтов и циклонов.- Л.: Гидрометеоиздат.- 1985.- 264 с.
  2. Кочин Н.Е., Кибель И. А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика.- М.: ГИТТЛ.-т.1,1948.- 487 с.
  3. Eliassen A. On the vertical circulation in frontal zones // Geofys. Publikasjoner, Norske Videnskaps–Akad. Oslo, 1962- v. 24, N4 – P.147-160.
  4. Sanders F. An investigation of the structure and dynamics of an intense surface frontal zone // J. Meteorol., 1955- v.12, N6 – P.542-552.
  5. Э.Пальмен, Ч.Ньютон. Циркуляционные системы атмосферы- Л.: Гидрометеоиздат.-1973.- 616с.
  6. Ефимов В.А., Петерсон В.Б. Объективный анализ фронтогенеза на основе гидродинамической модели вихревых полей в зоне фронта // Науково-технiчний збiрник.- Одеса, ОIСВ, 1997.- Т.3, ч.1.- С.103-108.
  7. Joly A. The Stability of Steady Fronts and the Adjoint Method: Nonmodal Frontal Waves // J. Atmos. Sci.- 1995.- № 17, V.52.- P.3082-3107.
  8. Ивус Г.П., Ефимов В.А. Физика антициклогенеза.- К.: КНТ, 2005.- 207 с.
  9. Грушевский О.Н., Ешану А.Е. Объективный анализ интенсивности мезомасштабных вихревых структур в зоне атмосферных фронтов // Матеріали VII наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ 18 – 20 травня 2006 р. – С. 22-23.
Завантажити повний текст (PDF)