Геоінформаційна система екологічного моніторингу гідроекосистем невеликих водосховищ степу України

Автори: Пилипенко Ю.В., Плоткін С.Я.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 297-301

Анотація

Розроблена геоінформаційна система екологічного моніторінгу гідроекосистем 56-ти невеликих водосховищ різкого цільового призначення степової зони України з використанням ліцензійного програмного забезпечення ArcGis 9.1. Проведено картографування водних об`єктів, сформовані паспортні дані, які містять атрибутну інформацію стосовно морфо-гідрологічних, гідрохімічних і гідробіологічних параметрів, екологічної індексації цих специфічних гідроекосистем.

Теги: геоінформаційна система; гидроэкосистема; екологічний моніторинг; невеликі водосховища

Список літератури

  1. Алексеев В.В., Куракина Н.И., Орлова Н.В. Геоинформационная система мониторинга водных объектов и нормирования экологической нагрузки //ArcReview. – № 1 (36). – 2006.
  2. Крутков В.А., Полищук Ю.М. Геоинформационное обеспечение мониторинга окружающей среды и климата //Оптика атмосферы и океана. – 2002. – № 1. – С. 12 – 20.
  3. Митчелл Э. Руководство по ГИС анализу. Пространственные модели и взаимосвязь. – К.: ЗАО ЕСОММ, Стилос, 2000. – Ч. 1. – 198 с.
  4. Новаковский Б.А., Сыроватская М.В., Тульская Н.И. Использование компьютерных технологий в экологическом картографировании //Геоинформатика. – 1997. – № 2. – С. 36 – 41.
  5. Пилипенко Ю.В. Екологічна оцінка малих водосховищ різного цільового призначення за критерієм мінералізації //Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2005. – Вип. 42. – С. 183 – 188.
  6. Пилипенко Ю.В. Екологічна оцінка біоресурсного потенціалу малих водосховищ у зв’язку з управлінням якістю води //Рибне господарство. – К. – 2006. – Вип. 65. – С. 231 – 239.
  7. ArcGis 9. ArcCatalog. Руководство пользователя. – 2004. – 257 с.
  8. ArcGis 9. ArcMap. Руководство пользователя. – 2006. – 546 с.
Завантажити повний текст (PDF)