Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України за рахунок розвитку рекреаційної діяльності

Автори: Колонтай С.М.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 100-105

Анотація

Досліджено розвиток рекреаційної діяльності в біосферних заповідниках України. Наведені прогнозні і фактичні значення розвитку рекреаційної діяльності і відсоток покриття витрат на природоохоронну діяльність біосферних заповідників за рахунок рекреації.

Теги: біосферний заповідник; природоохоронна діяльність; рекреаційна діяльність

Список літератури

  1. Колонтай С. Н. Залучення інвестицій в природоохоронну діяльність біосферних заповідних територій України // Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук.  Одеса, 2004. – 20 с.
  2. Колонтай С. Н. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность биосферных заповедных территорий Украины. – Одесса: Одесский государственный экологический университет Министерства образования и науки Украины, 2005. – 183 с.
Завантажити повний текст (PDF)