Оцінка вітрових ресурсів Аравійського півострова

Автори: Абубакар Джамал Авад Абад, Казаков О.Л.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 172-183

Анотація

Оцінка вітрових ресурсів Аравійського півострова проводиться із залученням полів вітру об’єктивного аналізу Британської метеослужби. Аналіз отриманих середньомісячних полів вітру у поверхні землі показав, що вони добре узгоджуються з фізико-географічними особливостям півострова і циркуляційними особливостями.

Теги: дані об'єктивного аналізу; поля вітру; статистичні характеристики

Список літератури

  1. Re-analysis sample data 1979-1993. Reading: ECMWF, 1997. –26 pp.
  2. Seasonal simulations CD-ROM. Reading: ECMWF, 1997. –23pp.
  3. Тарнопольский А.Г., Казаков А.Л. База данных для диагноза и прогноза состояния атмосферы над территорией Украины и Азово-Черноморским бассейном. //Вычислительные технологии, 2002. – Т.7. -С.92-100
  4. Operational numerical modelling. http://www.meteoffice.gov.uk/research 2003
  5. A new Unified model. NWP Gazette, june,2002.
  6. Климатический справочник зарубежной Азии. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – Часть 1. – 540 с.
  7. Школьний Є.П., Лоєва І.Д., Гончарова. Л.Д. Обробка та аналіз гідрометеорологічної інформації. —Одеса, 1999. – 600 с.
Завантажити повний текст (PDF)