Випробування одновимірної моделі у відтворенні сезонної структури граничного шару атмосфери над водною поверхнею

Автори: Казаков О.Л., Іванова О.В.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 192-203

Анотація

Зроблено спробу відтворити сезонну структуру граничного шару атмосфери над водною поверхнею за допомогою одновимірної математичної моделі, яка враховувала неадіабатичність припливів тепла та вологи і горизонтальну неоднорідність температури повітря. На основі змодельованих часових змін метеорологічних величин для кожної пори року були розраховані статистичні характеристики з метою виявлення ступеня узгодження з фактичними даними, отриманими на океанській станції «С». Побудовані відповідні криві повторюваності за результатами спостережень та розрахунків, зроблено їх порівняння. Наведені сезонні зміни приводних турбулентних потоків імпульсу, тепла та вологи, розрахованих за допомогою bulk-методу, а також температури та швидкості вітру.

Теги: криві повторюваності; математична одновимірна модель; сезонна структура; статистичні характеристики; турбулентні потоки; фактичний матеріал

Список літератури

  1. Казаков А. Л., Лихачев С. М., Специализированный архів данных наблюдений для задач взаимодействия атмосферы и океана. – В сб.: «Математические модели в исследовании динамики океана». – Новосибирск: ВЦ СОАН СССР, 1988. – C.82-95.
  2. Казаков А. Л., Лыкосов В. И., О параметризации взаимодействия атмосферы с подстилающей поверхностью при численном моделировании атмосферных процессов. // Труды ЗапСибНИИ. – М.: Гидрометеоиздат, 1982. – вып. 5. – C. 3-20.
  3. Лыкосов В. Н., Платов Г. А. Численное моделирование пограничного слоя атмосферы над ЭАЗО Куросио. – В сб.: Математическое моделирование процессов пограничного слоя атмосферы и океана. – М.: ОВМ АН СССР, 1989. – С. 68-92.
  4. Іванова О. В., Казаков О. Л., Опис структури граничного шару атмосфери над морем за допомогою нестаціонарної математичної моделі // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2006. – вип. 2. – С. 88-100.
  5. Колинко А. В. Статистическая структура крупномасштабных океанологических полей на Ньюфаундленском энергетическом полигоне // Метеорология и гидрология. – 1990 .– № 8. – С. 102–107.
  6. Блинкова Е. Д., Казаков А. Л. Сравнение некоторых методов параметризации турбулентных потоков по данным судовых наблюдений // Труды Заб.-Сиб. РНИИ. – 1984. – вып. 63. – С. 3-10.
  7. Казаков А. Л. Исследование процессов взаимодействия атмосферы с подстилающей поверхностью и их параметризации // Автореф. Дис. … Канд. Физ.-Мат. Наук.  Москва, Гидрометцентр СССР, 1991. – 18 с.
Завантажити повний текст (PDF)