Радіаційний стан Чернігівщини та його вплив на здоров’я населення

Автори: Гавій В.М., Шовкун Т.М.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 35-40

Анотація

В статті аналізується сучасний радіаційний стан Чернігівщини та його вплив на здоров’я населення. Встановлено, що найбільш радіоактивно забруднені території Чернігівщини мають найвищі показники захворюваності населення.

Теги: вторинний перерозподіл радіонуклідів; захворюваність населення; радіаційне забруднення; рівні гамма-фону

Список літератури

  1. Байда В. Радіація: цифри і факти. Про це сьогодні говорять // Деснянська правда. –1990, 17 квітня.
  2. Ведення сільського господарства в умовах радіоактивного забруднення території України внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС на період 1999-2002рр. Методичні рекомендації. – К.: Ярмарок, 1998. –103 с.
  3. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2004. – Чернігів, 2005. – 204 с.
  4. Мельник А.І. Основні напрямки мінімізації наслідків чорнобильської катастрофи в сільськогосподарському виробництві Чернігівщини // Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні екологічні проблеми Українського Полісся та суміжних територій (до 15-річчя аварії на ЧАЕС)”. Тези доповідей. – Ніжин, 2001. – С. 80-81.
  5. Мельник А.І., Приходько А.М., Шишкіна Л.М. Вплив грунтово-агрохімічних факторів на міграцію радіонуклідів в умовах Чернігівщини //Науково-практична конференція „Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ) ”. – Ніжин. – 2004. – С. 153-154.
  6. Основи лісової радіоекології. – Київ: Ярмарок. – 1999. – 252.
  7. Сельскохозяйственная радиоэкология. / Под ред. Алексахина P.M., Корнеева Н.А. – М.: Экология, 1992. – 400 с.
Завантажити повний текст (PDF)