Гідроекологічні проблеми Червонознаменського водосховища в Одеській області та можливі шляхи їхнього вирішення

Автори: Ігошин М.І., Цуркан О.І., Ігошина Л.І.

Рік: 2007

Випуск: 04

Сторінки: 302-312

Анотація

На основі гідрологічних, топографічних, гідрогеологічних, інженерно- геологічних досліджень з застосуванням розрахункових і картографічних методів виконано аналіз сучасного екологічного стану малого руслового водосховища комплексного призначення. Висвітлені основні чинники кризового екологічного стану системи „річка Малий Куяльник – Червонознаменське водосховище”; встановлені межі водоохоронної зони водойми за поясами господарювання. Отримані кількісні характеристики замулення водосховища та складені нові умови щодо розчищення водойми від донних відкладів. Пропонуються певні шляхи відновлення, охорони і оздоровлення екологічного стану та відтворення водних ресурсів водосховища.

Теги: водоохоронна зона; донні відклади; екологічний стан; замулення; фильтрация

Список літератури

  1. Водне господарство в Україні / За ред. А.В. Яцика, В.М. Хорева. – К.: Генеза, 2000. – 455 с.
  2. Водогосподарський паспорт і правила Червонознаменського водосховища в Іванівському районі Одеської області. – Одеса: РНЦ „Фобіус”, 2003. – 58 с.
  3. Восстановление и охрана малых рек. Теория и практика, пер. с англ. / Д.А. Гор, Э.Е. Херрикс, Л.Л. Осборн: – Агропромиздат, 1989. – 317 с.
  4. Гопченко Е.Д., Лобода Н.С. Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления // Гидробиол. журн. – 2000. – Т. 36, № 3. – С. 67-78.
  5. Игошин Н.И., Швебс Г.И., Яровой В.П. и др. Экологическое состояние и схема водохозяйственного мониторинга малого водохранилища. Рук. деп. В ГНТБ Украины 27.03.96. № 795 – Ук. – 96. – 46 с.
  6. Левківський С.С., Падун М.М. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 280 с.
  7. Молдованов А.И. Заиление прудов и водохранилищ в степных районах. Л.: Гидрометеоиздат, 1978. – 128 с.
  8. Прыткова М.Я. Малые водохранилища степной и лесостепной зон СССР. – Л.: Наука, 1979. – 172 с.
  9. Сметанин В.И. Восстановление и очистка водных объектов. – М.: Колос, 2003. – 157 с.
  10. Швебс Г.І., Ігошин М.І. Каталог річок і водойм України: Навчально-довідковий посібник. – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.
Завантажити повний текст (PDF)